Lista artykułów

Nazwa artykułu
Raport z funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego
Raport z funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w 2014
roku
01.04.2015 więcej
Sposób podziału maksymalnej liczby operatorów numerów alarmowych na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego – w 2015 r.
Sposób podziału maksymalnej liczby operatorów numerów
alarmowych na poszczególne centra powiadamiania ratunkowego –
w 2015 r.
01.04.2015 więcej
Statystyki dotyczące funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego
Statystyki dotyczące funkcjonowania systemu powiadamiania
ratunkowego w 2014 r.
12.02.2015 więcej