Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-02-02 13:09:50  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 11761 o nazwie 'Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych - materiał do konsultacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste11761
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepustePryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych - materiał do konsultacji
category_idpuste150
language_idpuste1
shortpustePryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych - materiał do konsultacji
fullpuste

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r.  

Dokumenty „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych”[BM1]  zostały udostępnione w załącznikach[BM2] . 

Pryncypia architektury korporacyjnej to zbiór podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Stosowanie pryncypiów pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w sposób efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontaktów obywateli z administracją do niezbędnego minimum.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypiów, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokumentów w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl i michal.bukowski@mac.gov.pl.


·          [BM1]Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

·         Załącznik nr 1a - Fazy Cyklu życia usługi - poziomo

·         Załącznik nr 1b - Fazy Cyklu życia usługi - pionowo

·         Załącznik nr 2 - Tabela produktów pryncypiów architektury korporacyjnej

·         Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

·         Modele procesów biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0. Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1. Weryfikacja spełnienia pryncypiów

·         Modele procesów biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0 Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1.1. Obsługa zgodności z pryncypiami

·         Modele procesów biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0 Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1.2. Obsługa braku zgodności z pryncypiami

·         Modele procesów biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0. Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 2. Zmiana katalogu pryncypiów w ustalonym cyklu

 [BM2]W BIP „zamieszczone jako załączniki poniżej”.

publishfrompuste2015-02-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustepryncypia-architektury-korporacyjnej-podmiotow-publicznych-material-do-konsultacji
2015-02-02 13:56:50  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r. &nbsp;</strong></p> <p> Dokumenty <a>&bdquo;Definicje pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&rdquo; i &bdquo;Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&rdquo;</a><a href="file:///C:/Users/t.makosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QGHMQZUW/Notatka%20na%20stron%C4%99%20MAC%20i%20BIP.docx#_msocom_1" id="_anchor_1" name="_msoanchor_1" uage="JavaScript">[BM1]</a>&nbsp; zostały <a>udostępnione w załącznikach</a><a href="file:///C:/Users/t.makosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QGHMQZUW/Notatka%20na%20stron%C4%99%20MAC%20i%20BIP.docx#_msocom_2" id="_anchor_2" name="_msoanchor_2" uage="JavaScript">[BM2]</a>&nbsp;.&nbsp;</p> <p> Pryncypia architektury korporacyjnej to zbi&oacute;r podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.</p> <p> Stosowanie pryncypi&oacute;w pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w spos&oacute;b efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontakt&oacute;w obywateli z administracją do niezbędnego minimum.</p> <p> Komitet Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.</p> <p> Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypi&oacute;w, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokument&oacute;w w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: <a href="mailto:mikolaj.roginski@mac.gov.pl">mikolaj.roginski@mac.gov.pl</a> i <a href="mailto:michal.bukowski@mac.gov.pl">michal.bukowski@mac.gov.pl</a>.</p> <div> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div> <div id="_com_1" uage="JavaScript"> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="file:///C:/Users/t.makosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QGHMQZUW/Notatka%20na%20stron%C4%99%20MAC%20i%20BIP.docx#_msoanchor_1">[BM1]</a>Pryncypia architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Załącznik nr 1a - Fazy Cyklu życia usługi - poziomo</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Załącznik nr 1b - Fazy Cyklu życia usługi - pionowo</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Załącznik nr 2 - Tabela produkt&oacute;w pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modele proces&oacute;w biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0. Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1. Weryfikacja spełnienia pryncypi&oacute;w</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modele proces&oacute;w biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0 Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1.1. Obsługa zgodności z pryncypiami</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modele proces&oacute;w biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0 Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1.2. Obsługa braku zgodności z pryncypiami</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Modele proces&oacute;w biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0. Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 2. Zmiana katalogu pryncypi&oacute;w w ustalonym cyklu</p> </div> </div> <div> <div id="_com_2" uage="JavaScript"> <p> &nbsp;<a href="file:///C:/Users/t.makosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QGHMQZUW/Notatka%20na%20stron%C4%99%20MAC%20i%20BIP.docx#_msoanchor_2">[BM2]</a>W BIP &bdquo;zamieszczone jako załączniki poniżej&rdquo;.</p> </div> </div> </div> ' na '<p> <strong>Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r. </strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong></p> <p> Dokumenty <a>&bdquo;Definicje pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&rdquo; i &bdquo;Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&rdquo;</a>&nbsp; zostały zamieszczone poniżej jako załączniki&nbsp;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pryncypia architektury korporacyjnej to zbi&oacute;r podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Stosowanie pryncypi&oacute;w pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w spos&oacute;b efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontakt&oacute;w obywateli z administracją do niezbędnego minimum.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komitet Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypi&oacute;w, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokument&oacute;w w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: <a href="mailto:mikolaj.roginski@mac.gov.pl">mikolaj.roginski@mac.gov.pl</a> i <a href="mailto:michal.bukowski@mac.gov.pl">michal.bukowski@mac.gov.pl</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r.  

Dokumenty „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych”[BM1]  zostały udostępnione w załącznikach[BM2] . 

Pryncypia architektury korporacyjnej to zbiór podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Stosowanie pryncypiów pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w sposób efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontaktów obywateli z administracją do niezbędnego minimum.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypiów, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokumentów w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl i michal.bukowski@mac.gov.pl.


·          [BM1]Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

·         Załącznik nr 1a - Fazy Cyklu życia usługi - poziomo

·         Załącznik nr 1b - Fazy Cyklu życia usługi - pionowo

·         Załącznik nr 2 - Tabela produktów pryncypiów architektury korporacyjnej

·         Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

·         Modele procesów biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0. Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1. Weryfikacja spełnienia pryncypiów

·         Modele procesów biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0 Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1.1. Obsługa zgodności z pryncypiami

·         Modele procesów biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0 Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 1.2. Obsługa braku zgodności z pryncypiami

·         Modele procesów biznesowych w graficznej notacji BPMN 2.0. Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami - Załącznik nr 1 - 2. Zmiana katalogu pryncypiów w ustalonym cyklu

 [BM2]W BIP „zamieszczone jako załączniki poniżej”.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r.

 

Dokumenty „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych”  zostały zamieszczone poniżej jako załączniki .

 

Pryncypia architektury korporacyjnej to zbiór podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

 

Stosowanie pryncypiów pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w sposób efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontaktów obywateli z administracją do niezbędnego minimum.

 

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

 

Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypiów, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokumentów w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl i michal.bukowski@mac.gov.pl.

 

 
2015-02-02 14:45:50  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r. </strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong></p> <p> Dokumenty <a>&bdquo;Definicje pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&rdquo; i &bdquo;Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&rdquo;</a>&nbsp; zostały zamieszczone poniżej jako załączniki&nbsp;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pryncypia architektury korporacyjnej to zbi&oacute;r podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Stosowanie pryncypi&oacute;w pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w spos&oacute;b efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontakt&oacute;w obywateli z administracją do niezbędnego minimum.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komitet Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypi&oacute;w, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokument&oacute;w w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: <a href="mailto:mikolaj.roginski@mac.gov.pl">mikolaj.roginski@mac.gov.pl</a> i <a href="mailto:michal.bukowski@mac.gov.pl">michal.bukowski@mac.gov.pl</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <div> &nbsp;</div> ' na '<p> <strong>Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r. </strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong></p> <p> Dokumenty&quot;Definicje pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&quot; i &quot;Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&quot;&nbsp;zostały zamieszczone poniżej jako załączniki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pryncypia architektury korporacyjnej to zbi&oacute;r podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Stosowanie pryncypi&oacute;w pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w spos&oacute;b efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontakt&oacute;w obywateli z administracją do niezbędnego minimum.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komitet Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypi&oacute;w, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokument&oacute;w w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: <a href="mailto:mikolaj.roginski@mac.gov.pl">mikolaj.roginski@mac.gov.pl</a> i <a href="mailto:michal.bukowski@mac.gov.pl">michal.bukowski@mac.gov.pl</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r.

 

Dokumenty „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych”  zostały zamieszczone poniżej jako załączniki .

 

Pryncypia architektury korporacyjnej to zbiór podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

 

Stosowanie pryncypiów pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w sposób efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontaktów obywateli z administracją do niezbędnego minimum.

 

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

 

Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypiów, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokumentów w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl i michal.bukowski@mac.gov.pl.

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r.

 

Dokumenty"Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych" i "Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych" zostały zamieszczone poniżej jako załączniki.

 

Pryncypia architektury korporacyjnej to zbiór podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

 

Stosowanie pryncypiów pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w sposób efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontaktów obywateli z administracją do niezbędnego minimum.

 

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

 

Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypiów, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokumentów w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl i michal.bukowski@mac.gov.pl.

 

 
2015-02-02 14:58:35  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '150' na '3502'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1503502
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r. </strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong></p> <p> Dokumenty&quot;Definicje pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&quot; i &quot;Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&quot;&nbsp;zostały zamieszczone poniżej jako załączniki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pryncypia architektury korporacyjnej to zbi&oacute;r podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Stosowanie pryncypi&oacute;w pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w spos&oacute;b efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontakt&oacute;w obywateli z administracją do niezbędnego minimum.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komitet Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypi&oacute;w, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokument&oacute;w w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: <a href="mailto:mikolaj.roginski@mac.gov.pl">mikolaj.roginski@mac.gov.pl</a> i <a href="mailto:michal.bukowski@mac.gov.pl">michal.bukowski@mac.gov.pl</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <div> &nbsp;</div> ' na '<p> <strong>Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r. </strong></p> <p> <strong>&nbsp;</strong></p> <p> Dokumenty&quot;Definicje pryncypi&oacute;w architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&quot; i &quot;Propozycja mechanizm&oacute;w zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych&quot;&nbsp;zostały zamieszczone poniżej jako załączniki.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pryncypia architektury korporacyjnej to zbi&oacute;r podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Stosowanie pryncypi&oacute;w pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w spos&oacute;b efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontakt&oacute;w obywateli z administracją do niezbędnego minimum.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Komitet Rady Ministr&oacute;w do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiot&oacute;w publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypi&oacute;w, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokument&oacute;w w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: <a href="mailto:mikolaj.roginski@mac.gov.pl">mikolaj.roginski@mac.gov.pl</a> i <a href="mailto:michal.bukowski@mac.gov.pl">michal.bukowski@mac.gov.pl</a>.</p> <p> &nbsp;</p> <div> &nbsp;</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami. Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r.

 

Dokumenty"Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych" i "Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych" zostały zamieszczone poniżej jako załączniki.

 

Pryncypia architektury korporacyjnej to zbiór podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

 

Stosowanie pryncypiów pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w sposób efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontaktów obywateli z administracją do niezbędnego minimum.

 

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

 

Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypiów, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokumentów w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl i michal.bukowski@mac.gov.pl.

 

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i mechanizmów zarządzania pryncypiami.

 

Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2015 r.

 

Dokumenty"Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych" i "Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych" zostały zamieszczone poniżej jako załączniki.

 

Pryncypia architektury korporacyjnej to zbiór podstawowych zasad tworzenia i świadczenia wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

 

Stosowanie pryncypiów pozwoli na dostarczanie obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, to jest usług świadczonych w sposób efektywny, przyjazny dla użytkownika i angażujący go w jak najmniejszym stopniu. Ideałem jest zmniejszenie obowiązkowych kontaktów obywateli z administracją do niezbędnego minimum.

 

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) w listopadzie 2014 r. przyjął pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

 

Mając na uwadze fakt, iż MAC rozpoczyna proces przeglądu pryncypiów, zapraszamy wszystkich do zgłaszania uwag do przyjętych przez KRMC dokumentów w terminie do dnia 25 lutego 2015 na adresy e-mail: mikolaj.roginski@mac.gov.pl i michal.bukowski@mac.gov.pl.

 

 
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34680

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144798
user_idpuste144468
fobject_idpuste34680
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34681

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144799
user_idpuste144468
fobject_idpuste34681
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34682

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144800
user_idpuste144468
fobject_idpuste34682
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34693

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144801
user_idpuste144468
fobject_idpuste34693
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34695

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144802
user_idpuste144468
fobject_idpuste34695
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34696

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144803
user_idpuste144468
fobject_idpuste34696
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34698

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144804
user_idpuste144468
fobject_idpuste34698
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34699

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144805
user_idpuste144468
fobject_idpuste34699
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-02-02 15:00:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 34700

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste144806
user_idpuste144468
fobject_idpuste34700
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste11761
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się