Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-01-17 17:23:23  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 12 o nazwie 'Związki powiatów i związki międzygminne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteZwiązki powiatów i związki międzygminne
category_idpuste13
language_idpuste1
shortpusteWykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011
fullpuste

Związki powaitów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

publishfrompuste2012-01-17 00:00:00
_activepuste1
versionpustepuste
createdpuste2012-01-17 17:23:23.019243
modifiedpuste2012-01-17 17:23:23.019243
slugpustezwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne
2012-04-03 13:59:30  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powait&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 marca 2012 roku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Związki powaitów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 marca 2012 roku.

2012-04-03 14:01:09  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011' na 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 marca 2012'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 marca 2012
2012-04-03 14:15:15  Tadeusz Mąkosa

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2012-01-17 00:00:00' na '2012-04-03 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2012-01-17 00:00:002012-04-03 00:00:00
2012-04-06 12:43:28  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '13' na '136'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id13136
2012-07-02 15:01:17  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 marca 2012' na 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 marca 2012 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.</p> '

Pole slug zmieniło wartość z 'zwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne' na 'zwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 marca 2012Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012
full

Związki powiatów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 marca 2012 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.

versionpustepuste
created2012-01-17 17:23:23.019243puste
modified2012-01-17 17:23:23.019243puste
slugzwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminnezwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12
2012-08-01 08:53:32  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'zwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12' na 'zwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12_12'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12zwiazki-powiatow-i-zwiazki-miedzygminne_12_12
2012-10-02 13:09:01  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 30 września 2012 roku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Związki powiatów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 30 września 2012 roku.

2013-01-07 14:37:08  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2013-01-18 10:59:09  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 30 września 2012 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Związki powiatów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 30 września 2012 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

11  2013-01-18 11:02:40  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2013-01-18 11:09:03  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012' na 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2012Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012
full

Związki powiatów i związki międzygminne wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

13  2013-04-03 08:37:13  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012' na 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 marca 2013'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 marca 2013
full

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku.

14  2013-07-02 14:16:10  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 marca 2013' na 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 31 marca 2013Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013
full

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

15  2013-10-02 11:58:46  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013' na 'Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu...'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 30 września 2013 roku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortWykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013Wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych wg stanu...
full

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 30 września 2013 roku.

16  2014-01-07 14:00:46  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2014-04-01 11:35:56  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2014-07-01 11:00:36  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2014-10-01 11:24:42  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2015-01-07 15:14:10  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 30 września 2013 roku.</p> ' na '<p> Związki powiat&oacute;w i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 30 września 2013 roku.

Związki powiatów i związki międzygminne wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się