Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-02-26 11:14:06  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 121157 o nazwie 'Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste121157
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteProjekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
category_idpuste9689
language_idpuste1
shortpusteProjekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
fullpuste

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji – UD322

 

Projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2018-02-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw
2018-02-26 11:14:06  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw' na '121157_projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugprojekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw121157_projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 348355

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372044
user_idpuste2500030
fobject_idpuste348355
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 348357

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372045
user_idpuste2500030
fobject_idpuste348357
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 348358

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372046
user_idpuste2500030
fobject_idpuste348358
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 348359

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372047
user_idpuste2500030
fobject_idpuste348359
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 348360

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372048
user_idpuste2500030
fobject_idpuste348360
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 348361

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372049
user_idpuste2500030
fobject_idpuste348361
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 348362

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372050
user_idpuste2500030
fobject_idpuste348362
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354902

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372051
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354902
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354903

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372052
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354903
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354904

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372053
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354904
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354905

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372054
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354905
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354906

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372055
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354906
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354907

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372056
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354907
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354908

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372057
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354908
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354909

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372058
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354909
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-03-12 10:20:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 354913

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1372059
user_idpuste2500030
fobject_idpuste354913
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste121157
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się