Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-04-08 10:12:26  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 15498 o nazwie 'Informacja o realizacji NPPDL – Etap II'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste15498
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteInformacja o realizacji NPPDL – Etap II
category_idpuste43
language_idpuste1
shortpusteInformacja o realizacji NPPDL – Etap II
fullpuste

Informacja dla Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w latach 2012-2014 wraz ze stosownym załącznikiem.

publishfrompuste2015-04-08 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-realizacji-nppdl-etap-ii
2015-04-08 10:12:26  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-o-realizacji-nppdl-etap-ii' na '15498_informacja-o-realizacji-nppdl-etap-ii'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-o-realizacji-nppdl-etap-ii15498_informacja-o-realizacji-nppdl-etap-ii
2015-04-08 10:13:39  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Informacja o realizacji NPPDL – Etap II' na 'Informacja o realizacji NPPDL – Etap II w latach 2012 - 2014'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortInformacja o realizacji NPPDL – Etap IIInformacja o realizacji NPPDL – Etap II w latach 2012 - 2014
2015-04-08 10:13:39  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 42993

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste170776
user_idpuste144468
fobject_idpuste42993
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste15498
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się