Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-10 14:50:27  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 159223 o nazwie 'Informacje o publicznej aplikacji mobilnej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste159223
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteInformacje o publicznej aplikacji mobilnej
category_idpuste30260
language_idpuste1
shortpusteInformacje o publicznej aplikacji mobilnej
fullpuste

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z Art. 19i.

 

Opis zawiera następujące informacje:

 

1.       aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

 

2.       stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

 

 

3.       adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

 

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

 

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

publishfrompuste2018-09-10 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej
2018-09-11 12:51:38  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z p&oacute;źn. zm.) zgodnie z Art. 19i.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Opis zawiera następujące informacje:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokument&oacute;w elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; adresach elektronicznych, pod kt&oacute;rymi są udostępnione:</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.</strong></p> ' na '<p> Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z p&oacute;źn. zm.) zgodnie z Art. 19i.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Opis zawiera następujące informacje o:</p> <p> 1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;</p> <p> 2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokument&oacute;w elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;</p> <p> 3. adresach elektronicznych, pod kt&oacute;rymi są udostępnione:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.</p> <p> <strong>Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z Art. 19i.

 

Opis zawiera następujące informacje:

 

1.       aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

 

2.       stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

 

 

3.       adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

 

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

 

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z Art. 19i.

 

Opis zawiera następujące informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

2018-09-11 12:52:27  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z p&oacute;źn. zm.) zgodnie z Art. 19i.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Opis zawiera następujące informacje o:</p> <p> 1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;</p> <p> 2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokument&oacute;w elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;</p> <p> 3. adresach elektronicznych, pod kt&oacute;rymi są udostępnione:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.</p> <p> <strong>Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.</strong></p> ' na '<p> Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z p&oacute;źn. zm.) zgodnie z Art. 19i.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Opis zawiera informacje o:</p> <p> 1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;</p> <p> 2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokument&oacute;w elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;</p> <p> 3. adresach elektronicznych, pod kt&oacute;rymi są udostępnione:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.</p> <p> <strong>Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z Art. 19i.

 

Opis zawiera następujące informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z Art. 19i.

 

Opis zawiera informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

2018-09-11 12:53:05  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z p&oacute;źn. zm.) zgodnie z Art. 19i.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Opis zawiera informacje o:</p> <p> 1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;</p> <p> 2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokument&oacute;w elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;</p> <p> 3. adresach elektronicznych, pod kt&oacute;rymi są udostępnione:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.</p> <p> <strong>Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.</strong></p> ' na '<p> Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z p&oacute;źn. zm.) zgodnie z Art. 19i.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Opis zawiera informacje o:</p> <p> 1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;</p> <p> 2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokument&oacute;w elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;</p> <p> 3. adresach elektronicznych, pod kt&oacute;rymi są udostępnione:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z Art. 19i.

 

Opis zawiera informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z Art. 19i.

 

Opis zawiera informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

 

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

2018-09-17 15:34:33  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-19 09:40:01  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z p&oacute;źn. zm.) zgodnie z Art. 19i.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Opis zawiera informacje o:</p> <p> 1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;</p> <p> 2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokument&oacute;w elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;</p> <p> 3. adresach elektronicznych, pod kt&oacute;rymi są udostępnione:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.</strong></p> ' na '<p> Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z p&oacute;źn. zm.) zgodnie z art. 19i.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Opis zawiera informacje o:</p> <p> 1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;</p> <p> 2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokument&oacute;w elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;</p> <p> 3. adresach elektronicznych, pod kt&oacute;rymi są udostępnione:</p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z Art. 19i.

 

Opis zawiera informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

 

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) zgodnie z art. 19i.

 

Opis zawiera informacje o:

1. aktywnych i nieaktywnych, w tym czasowo zawieszonych, funkcjonalnościach publicznej aplikacji mobilnej;

2. stosowanych mechanizmach zapewniających możliwość potwierdzenia integralności i pochodzenia dokumentów elektronicznych oraz procedurach uzyskania takiego potwierdzenia;

3. adresach elektronicznych, pod którymi są udostępnione:

              a) regulamin korzystania z publicznej aplikacji mobilnej,

              b) informacja o wymaganiach technicznych dotyczących korzystania z publicznej aplikacji mobilnej.

 

Informacje o publicznej aplikacji mobilnej zamieszczono w załączniku.

2018-10-30 13:19:42  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-10-30 15:13:13  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-11-29 07:59:44  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2019-01-09 14:05:52  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-01-09 14:07:10  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-01-11 15:45:58  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2019-05-07 08:30:21  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2019-05-07 10:07:27  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2019-05-08 11:03:55  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2019-05-27 10:25:54  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2019-06-14 10:57:24  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2019-08-01 11:44:08  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2019-11-05 10:42:57  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2019-11-26 11:41:19  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się