Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-11 14:28:20  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 159499 o nazwie 'Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste159499
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteWęzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym
category_idpuste9707
language_idpuste1
shortpusteWęzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym
fullpuste
 

W związku z wejściem w życie ustawa o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:

 
 
 • Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;

 

 • Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;

 

 • Instrukcja integratora Dostawcy Usług.

 

Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

 

publishfrompuste2018-09-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustewezel-krajowy-dokumentacja-dotyczaca-integracji-z-wezlem-krajowym
2018-09-11 14:29:34  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<div> &nbsp;</div> <div> <p> W związku z wejściem w życie ustawa o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:</p> </div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;</li> </ul> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Instrukcja integratora Dostawcy Usług.</li> </ul> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 72pt;"> <strong>Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.</strong></p> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<div> &nbsp;</div> <div> <p> W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:</p> </div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;</li> </ul> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;</li> </ul> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Instrukcja integratora Dostawcy Usług.</li> </ul> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 72pt;"> <strong>Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.</strong></p> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 

W związku z wejściem w życie ustawa o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:

 
 
 • Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;

 

 • Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;

 

 • Instrukcja integratora Dostawcy Usług.

 

Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:

 
 • Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;
 • Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;
 • Instrukcja integratora Dostawcy Usług.

 

Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

 

2018-09-11 15:26:33  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<div> &nbsp;</div> <div> <p> W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:</p> </div> <div> &nbsp;</div> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;</li> </ul> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;</li> </ul> <ul> <li style="margin-left: 72pt;"> Instrukcja integratora Dostawcy Usług.</li> </ul> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 72pt;"> <strong>Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.</strong></p> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<div> &nbsp;</div> <div> <p> W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;</p> <p> 2. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;</p> <p> 3. Instrukcja integratora Dostawcy Usług.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.</strong></p> </div> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 

W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:

 
 • Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;
 • Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;
 • Instrukcja integratora Dostawcy Usług.

 

Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:

 

1. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;

2. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;

3. Instrukcja integratora Dostawcy Usług.

 

Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

 

2018-09-13 11:55:22  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<div> &nbsp;</div> <div> <p> W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;</p> <p> 2. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;</p> <p> 3. Instrukcja integratora Dostawcy Usług.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.</strong></p> </div> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<div> &nbsp;</div> <div> <p> W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;</p> <p> 2. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;</p> <p> 3. Instrukcja integratora Dostawcy Usług.</p> <p> 4.&nbsp;Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.</strong></p> </div> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 

W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:

 

1. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;

2. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;

3. Instrukcja integratora Dostawcy Usług.

 

Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:

 

1. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;

2. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;

3. Instrukcja integratora Dostawcy Usług.

4. Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji.

 

Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

 

2018-09-17 08:58:37  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-26 09:50:18  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '9707' na '30484'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id970730484
2018-10-08 14:54:34  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<div> &nbsp;</div> <div> <p> W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;</p> <p> 2. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;</p> <p> 3. Instrukcja integratora Dostawcy Usług.</p> <p> 4.&nbsp;Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.</strong></p> </div> <p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU).</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki:</strong></p> <p> Zał.1 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc</p> <p> Zał.2 Instrukcja integratora Dostaw.doxc</p> <p> Zał.3 Polityka Bezpieczeństwa Infor.zip</p> <p> Zał.4 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc</p> <p> Zał.5 Instrukcja Integratora Dostaw.doxc</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 

W związku z wejściem w życie ustawy o Węźle Krajowym zostają opublikowane na BIP Ministerstwa Cyfryzacji następujące dokumenty:

 

1. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji;

2. Organizacja przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług;

3. Instrukcja integratora Dostawcy Usług.

4. Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji.

 

Dokumenty zostały umieszczone w załącznikach.

 

 

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU).

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załączniki:

Zał.1 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc

Zał.2 Instrukcja integratora Dostaw.doxc

Zał.3 Polityka Bezpieczeństwa Infor.zip

Zał.4 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc

Zał.5 Instrukcja Integratora Dostaw.doxc

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

2018-10-08 14:58:02  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU).</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki:</strong></p> <p> Zał.1 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc</p> <p> Zał.2 Instrukcja integratora Dostaw.doxc</p> <p> Zał.3 Polityka Bezpieczeństwa Infor.zip</p> <p> Zał.4 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc</p> <p> Zał.5 Instrukcja Integratora Dostaw.doxc</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU).</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zał.1 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc</p> <p> Zał.2 Instrukcja integratora Dostaw.doxc</p> <p> Zał.3 Polityka Bezpieczeństwa Infor.zip</p> <p> Zał.4 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc</p> <p> Zał.5 Instrukcja Integratora Dostaw.doxc</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU).

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załączniki:

Zał.1 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc

Zał.2 Instrukcja integratora Dostaw.doxc

Zał.3 Polityka Bezpieczeństwa Infor.zip

Zał.4 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc

Zał.5 Instrukcja Integratora Dostaw.doxc

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU).

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załączniki:

 

Zał.1 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc

Zał.2 Instrukcja integratora Dostaw.doxc

Zał.3 Polityka Bezpieczeństwa Infor.zip

Zał.4 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc

Zał.5 Instrukcja Integratora Dostaw.doxc

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

2018-10-08 15:08:48  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU).</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Załączniki:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zał.1 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc</p> <p> Zał.2 Instrukcja integratora Dostaw.doxc</p> <p> Zał.3 Polityka Bezpieczeństwa Infor.zip</p> <p> Zał.4 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc</p> <p> Zał.5 Instrukcja Integratora Dostaw.doxc</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU).

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załączniki:

 

Zał.1 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc

Zał.2 Instrukcja integratora Dostaw.doxc

Zał.3 Polityka Bezpieczeństwa Infor.zip

Zał.4 Warunki przyłączenia do Węzła.doxc

Zał.5 Instrukcja Integratora Dostaw.doxc

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

10  2018-10-08 15:11:36  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

 

11  2018-11-06 09:56:31  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> &nbsp;</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Projekt porozumienia MC ws. Integracji z DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 •  
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

 

12  2018-11-06 09:57:22  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> &nbsp;</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 •  
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

 

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

 

13  2018-11-20 13:32:17  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2018-11-26 13:19:35  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2019-01-08 11:48:08  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym</strong></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr system&oacute;w identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong></p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, kt&oacute;re je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="727"> <tbody> <tr> <td style="width:38px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online</strong></p> </td> <td style="width:198px;"> <p> <strong>Imię i nazwisko/</strong></p> <p> <strong>Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system</strong></p> </td> <td style="width:179px;"> <p> <strong>Adres siedziby/</strong></p> <p> <strong>Adres miejsca wykonania działalności/</strong></p> <p> <strong>Adres zamieszkania</strong></p> </td> <td style="width:104px;"> <p> <strong>Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> Ul. Kr&oacute;lewska 27,</p> <p> 00- 060 Warszawa</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 15.09.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Internetowe Konto Pacjenta</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Centrum System&oacute;w Informacyjnych Ochrony Zdrowia</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> Ul. Stanisława Dubois 5A,</p> <p> 00-184 Warszawa</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 22.10.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Platforma Usług Elektronicznych</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Zakład Ubezpieczeń Społecznych</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> ul. Szamocka 3, 5</p> <p> 01-748 Warszawa</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 14.12.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Empatia Portal Informacyjno-Usługowy</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> Ul. Nowogrodzka 1/3/5</p> <p> Warszawa 00-513</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 18.12.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Praca.gov.pl</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> Ul. Nowogrodzka 1/3/5</p> <p> Warszawa 00-513</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 18.12.2018</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

 

 

Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Rejestr systemów identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, które je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.

 

l.p.

Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online

Imię i nazwisko/

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system

Adres siedziby/

Adres miejsca wykonania działalności/

Adres zamieszkania

Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego

1

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ministerstwo Cyfryzacji

Ul. Królewska 27,

00- 060 Warszawa

15.09.2018

2

Internetowe Konto Pacjenta

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ul. Stanisława Dubois 5A,

00-184 Warszawa

22.10.2018

3

Platforma Usług Elektronicznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

14.12.2018

4

Empatia Portal Informacyjno-Usługowy

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

5

Praca.gov.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

 

16  2019-01-08 11:56:23  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym</strong></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr system&oacute;w identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong></p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, kt&oacute;re je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="727"> <tbody> <tr> <td style="width:38px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online</strong></p> </td> <td style="width:198px;"> <p> <strong>Imię i nazwisko/</strong></p> <p> <strong>Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system</strong></p> </td> <td style="width:179px;"> <p> <strong>Adres siedziby/</strong></p> <p> <strong>Adres miejsca wykonania działalności/</strong></p> <p> <strong>Adres zamieszkania</strong></p> </td> <td style="width:104px;"> <p> <strong>Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> Ul. Kr&oacute;lewska 27,</p> <p> 00- 060 Warszawa</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 15.09.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Internetowe Konto Pacjenta</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Centrum System&oacute;w Informacyjnych Ochrony Zdrowia</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> Ul. Stanisława Dubois 5A,</p> <p> 00-184 Warszawa</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 22.10.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Platforma Usług Elektronicznych</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Zakład Ubezpieczeń Społecznych</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> ul. Szamocka 3, 5</p> <p> 01-748 Warszawa</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 14.12.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Empatia Portal Informacyjno-Usługowy</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> Ul. Nowogrodzka 1/3/5</p> <p> Warszawa 00-513</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 18.12.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:38px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Praca.gov.pl</p> </td> <td style="width:198px;"> <p> Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</p> </td> <td style="width:179px;"> <p> Ul. Nowogrodzka 1/3/5</p> <p> Warszawa 00-513</p> </td> <td style="width:104px;"> <p> 18.12.2018</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym</strong></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr system&oacute;w identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong></p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz moż</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="727"> <tbody> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>l.p.</strong></span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online</strong></span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Imię i nazwisko/</strong></span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system</strong></span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Adres siedziby/</strong></span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Adres miejsca wykonania działalności/</strong></span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Adres zamieszkania</strong></span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">1</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ministerstwo Cyfryzacji</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ul. Kr&oacute;lewska 27,</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">00- 060 Warszawa</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">15.09.2018</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">2</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Internetowe Konto Pacjenta</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Centrum System&oacute;w Informacyjnych Ochrony Zdrowia</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ul. Stanisława Dubois 5A,</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">00-184 Warszawa</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">22.10.2018</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">3</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Platforma Usług Elektronicznych</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Zakład Ubezpieczeń Społecznych</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">ul. Szamocka 3, 5</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">01-748 Warszawa</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">14.12.2018</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">4</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Empatia Portal Informacyjno-Usługowy</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ul. Nowogrodzka 1/3/5</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">Warszawa 00-513</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">18.12.2018</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">5</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Praca.gov.pl</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ul. Nowogrodzka 1/3/5</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">Warszawa 00-513</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">18.12.2018</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> esz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, kt&oacute;re je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Rejestr systemów identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, które je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.

 

l.p.

Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online

Imię i nazwisko/

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system

Adres siedziby/

Adres miejsca wykonania działalności/

Adres zamieszkania

Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego

1

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ministerstwo Cyfryzacji

Ul. Królewska 27,

00- 060 Warszawa

15.09.2018

2

Internetowe Konto Pacjenta

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ul. Stanisława Dubois 5A,

00-184 Warszawa

22.10.2018

3

Platforma Usług Elektronicznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

14.12.2018

4

Empatia Portal Informacyjno-Usługowy

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

5

Praca.gov.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

 

 

Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Rejestr systemów identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego

Za pomocą login.gov.pl już teraz moż

l.p.

Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online

Imię i nazwisko/

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system

Adres siedziby/

Adres miejsca wykonania działalności/

Adres zamieszkania

Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego

1

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ministerstwo Cyfryzacji

Ul. Królewska 27,

00- 060 Warszawa

15.09.2018

2

Internetowe Konto Pacjenta

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ul. Stanisława Dubois 5A,

00-184 Warszawa

22.10.2018

3

Platforma Usług Elektronicznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

14.12.2018

4

Empatia Portal Informacyjno-Usługowy

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

5

Praca.gov.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

esz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, które je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.

 

 

17  2019-01-08 12:06:08  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym</strong></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr system&oacute;w identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong></p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz moż</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="727"> <tbody> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>l.p.</strong></span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online</strong></span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Imię i nazwisko/</strong></span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system</strong></span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Adres siedziby/</strong></span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Adres miejsca wykonania działalności/</strong></span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Adres zamieszkania</strong></span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;"><strong>Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">1</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ministerstwo Cyfryzacji</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ul. Kr&oacute;lewska 27,</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">00- 060 Warszawa</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">15.09.2018</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">2</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Internetowe Konto Pacjenta</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Centrum System&oacute;w Informacyjnych Ochrony Zdrowia</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ul. Stanisława Dubois 5A,</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">00-184 Warszawa</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">22.10.2018</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">3</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Platforma Usług Elektronicznych</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Zakład Ubezpieczeń Społecznych</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">ul. Szamocka 3, 5</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">01-748 Warszawa</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">14.12.2018</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">4</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Empatia Portal Informacyjno-Usługowy</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ul. Nowogrodzka 1/3/5</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">Warszawa 00-513</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">18.12.2018</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 38px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">5</span></p> </td> <td style="width: 208px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Praca.gov.pl</span></p> </td> <td style="width: 198px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</span></p> </td> <td style="width: 179px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">Ul. Nowogrodzka 1/3/5</span></p> <p> <span style="font-size:0.75em;">Warszawa 00-513</span></p> </td> <td style="width: 104px;"> <p> <span style="font-size:0.75em;">18.12.2018</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> esz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, kt&oacute;re je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p style="margin-left: 72pt;"> &nbsp;</p> <p> <strong>Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym</strong></p> <p style="margin-left:72.0pt;"> &nbsp;</p> <p> W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niekt&oacute;rych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integrator&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 1</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DU</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 2</u>- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)</p> <p> <u>Załącznik 3</u>&ndash; Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 3</u>- Polityka Bezpieczeństwa Informacji&nbsp;</p> <p> <u>Załącznik 4</u>- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:</p> <ul> <li> Wniosek o przyłączenie systemu DŚI</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT</li> <li> Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD</li> </ul> <p> <u>Załącznik 5</u>- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr system&oacute;w identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego</strong></p> <p> Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, kt&oacute;re je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.</p> <p> &nbsp;</p> <table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="633"> <tbody> <tr> <td style="width:28px;"> <p> <strong>l.p.</strong></p> </td> <td style="width:151px;"> <p> <strong>Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online</strong></p> </td> <td style="width:170px;"> <p> <strong>Imię i nazwisko/</strong></p> <p> <strong>Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system</strong></p> </td> <td style="width:151px;"> <p> <strong>Adres siedziby/</strong></p> <p> <strong>Adres miejsca wykonania działalności/</strong></p> <p> <strong>Adres zamieszkania</strong></p> </td> <td style="width:133px;"> <p> <strong>Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:28px;"> <p> 1</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej</p> </td> <td style="width:170px;"> <p> Ministerstwo Cyfryzacji</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Ul. Kr&oacute;lewska 27,</p> <p> 00- 060 Warszawa</p> </td> <td style="width:133px;"> <p> 15.09.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:28px;"> <p> 2</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Internetowe Konto Pacjenta</p> </td> <td style="width:170px;"> <p> Centrum System&oacute;w Informacyjnych Ochrony Zdrowia</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Ul. Stanisława Dubois 5A,</p> <p> 00-184 Warszawa</p> </td> <td style="width:133px;"> <p> 22.10.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:28px;"> <p> 3</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Platforma Usług Elektronicznych</p> </td> <td style="width:170px;"> <p> Zakład Ubezpieczeń Społecznych</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> ul. Szamocka 3, 5</p> <p> 01-748 Warszawa</p> </td> <td style="width:133px;"> <p> 14.12.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:28px;"> <p> 4</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Empatia Portal Informacyjno-Usługowy</p> </td> <td style="width:170px;"> <p> Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Ul. Nowogrodzka 1/3/5</p> <p> Warszawa 00-513</p> </td> <td style="width:133px;"> <p> 18.12.2018</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:28px;"> <p> 5</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Praca.gov.pl</p> </td> <td style="width:170px;"> <p> Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej</p> </td> <td style="width:151px;"> <p> Ul. Nowogrodzka 1/3/5</p> <p> Warszawa 00-513</p> </td> <td style="width:133px;"> <p> 18.12.2018</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Rejestr systemów identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego

Za pomocą login.gov.pl już teraz moż

l.p.

Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online

Imię i nazwisko/

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system

Adres siedziby/

Adres miejsca wykonania działalności/

Adres zamieszkania

Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego

1

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ministerstwo Cyfryzacji

Ul. Królewska 27,

00- 060 Warszawa

15.09.2018

2

Internetowe Konto Pacjenta

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ul. Stanisława Dubois 5A,

00-184 Warszawa

22.10.2018

3

Platforma Usług Elektronicznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

14.12.2018

4

Empatia Portal Informacyjno-Usługowy

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

5

Praca.gov.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

esz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, które je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.

 

 

 

Węzeł Krajowy - dokumentacja dotycząca integracji z Węzłem Krajowym

 

W związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw oraz uruchomieniem produkcyjnym Węzła Krajowego Ministerstwo Cyfryzacji publikuje na BIP dokumenty dla integratorów.

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Usług (DU)

 

Załącznik 1- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Usług (DU)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DU
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_SYM
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DU do WK_PROD

Załącznik 2- Instrukcja integratora Dostawcy Usług (DU)

Załącznik 3– Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

 

Dokumenty obowiązujące dla Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Załącznik 3- Polityka Bezpieczeństwa Informacji 

Załącznik 4- Warunki przyłączenia do Węzła Krajowego Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

W Załączniku dostępne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyłączenie systemu DŚI
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_INT
 • Procedurę przyłączenia DŚI do WK_PROD

Załącznik 5- Instrukcja Integratora Dostawcy Środka Identyfikacji (DŚI)

 

Rejestr systemów identyfikacji elektronicznej przyłączonych do węzła krajowego

Za pomocą login.gov.pl już teraz możesz logować się do wielu e-usług państwowych. Lista platform i stron internetowych, które je udostępniają, będzie sukcesywnie uzupełniana.

 

l.p.

Nazwa systemu teleinformatycznego, udostępniającego usługi online

Imię i nazwisko/

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za system

Adres siedziby/

Adres miejsca wykonania działalności/

Adres zamieszkania

Data przyłączenia systemu identyfikacji elektronicznej do węzła krajowego

1

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Ministerstwo Cyfryzacji

Ul. Królewska 27,

00- 060 Warszawa

15.09.2018

2

Internetowe Konto Pacjenta

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ul. Stanisława Dubois 5A,

00-184 Warszawa

22.10.2018

3

Platforma Usług Elektronicznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Szamocka 3, 5

01-748 Warszawa

14.12.2018

4

Empatia Portal Informacyjno-Usługowy

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

5

Praca.gov.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

Warszawa 00-513

18.12.2018

 

18  2019-01-22 12:10:11  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2019-01-25 12:25:23  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2019-02-11 14:57:49  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się