Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-07-03 14:22:15  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 160 o nazwie 'Informacja o realizacji NPPDL 2008 - 2011.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste160
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteInformacja o realizacji NPPDL 2008 - 2011.
category_idpuste47
language_idpuste1
shortpusteInformacja dla Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011".
fullpuste

Informacja dla Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008 - 2011" w okresie od dnia 31 października 2008 r.  do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

Treść informacji zamieszczono w załączniku.

publishfrompuste2012-07-03 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-realizacji-nppdl-2008-2011
2012-07-03 14:22:15  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 1967

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4772
user_idpuste144468
fobject_idpuste1967
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste160
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się