Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-21 15:03:56  caps2008 caps2008

Utworzono artykuł 161817 o nazwie 'Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste161817
user_idpuste819897
resource_idpuste13
namepusteProjekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej
category_idpuste9689
language_idpuste1
shortpusteProjekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej
fullpuste

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

 

publishfrompuste2018-09-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-w-sprawie-przekazywania-danych-dotyczacych-dzialalnosci-telekomunikacyjnej
2018-09-21 15:06:26  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-01 11:45:49  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji <strong>w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej</strong> wraz z pismami towarzyszącymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministr&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji <strong>w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej</strong> wraz z pismami towarzyszącymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministr&oacute;w.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. z 2018 r. poz. 2315</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz.U. z 2018 r. poz. 2315

 

 

2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441560

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003268
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441560
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441562

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003269
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441562
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441563

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003270
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441563
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441564

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003271
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441564
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441565

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003272
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441565
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441573

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003273
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441573
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441574

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003274
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441574
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441576

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003275
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441576
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441577

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003276
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441577
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441578

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003277
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441578
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441579

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003278
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441579
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-01 11:45:50  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 441580

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2003279
user_idpuste2500030
fobject_idpuste441580
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste161817
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się