Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-07-19 09:15:31  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 165 o nazwie 'Informacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste165
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteInformacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich.
category_idpuste10
language_idpuste1
shortpusteInformacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i formularze z tym związane.
fullpuste

Informacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i formularze z tym związane.

 

 

Oświadczenia, formularze oraz załączniki do praktyk umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2012-07-19 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacje-o-naborach-praktykach-wolontariatach-i-stazach-absolwenckich
2015-08-10 09:36:59  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 2015

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254548
user_idpuste144468
fobject_idpuste2015
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste165
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-08-10 09:36:59  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 2016

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254549
user_idpuste144468
fobject_idpuste2016
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste165
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-08-10 09:36:59  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 2017

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254550
user_idpuste144468
fobject_idpuste2017
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste165
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-08-10 09:36:59  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 2018

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254551
user_idpuste144468
fobject_idpuste2018
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste165
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-08-10 09:36:59  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 64939

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste254552
user_idpuste144468
fobject_idpuste64939
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste165
_attachmentpuste1
_activepuste1
2012-07-31 11:33:54  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'informacje-o-naborach-praktykach-wolontariatach-i-stazach-absolwenckich' na 'informacje-o-naborach-praktykach-wolontariatach-i-stazach-absolwenckich_165'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacje-o-naborach-praktykach-wolontariatach-i-stazach-absolwenckichinformacje-o-naborach-praktykach-wolontariatach-i-stazach-absolwenckich_165
2012-09-03 08:12:31  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-02-22 12:58:38  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-05-20 15:27:38  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-05-15 10:53:48  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Informacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich.' na 'Informacje o naborach'

Pole short zmieniło wartość z 'Informacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i formularze z tym związane.' na 'Informacje o naborach'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i formularze z tym związane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Oświadczenia, formularze oraz załączniki do praktyk umieszczono w załącznikach.</p> ' na '<p> Informacje o naborach realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokument&oacute;w z tym związane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Oświadczenia oraz wzory dokument&oacute;w umieszczono w załącznikach.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInformacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich.Informacje o naborach
shortInformacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i formularze z tym związane.Informacje o naborach
full

Informacje o naborach, praktykach, wolontariatach i stażach absolwenckich realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i formularze z tym związane.

 

 

Oświadczenia, formularze oraz załączniki do praktyk umieszczono w załącznikach.

Informacje o naborach realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokumentów z tym związane.

 

 

Oświadczenia oraz wzory dokumentów umieszczono w załącznikach.

2015-05-15 10:54:48  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o naborach realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokument&oacute;w z tym związane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Oświadczenia oraz wzory dokument&oacute;w umieszczono w załącznikach.</p> ' na '<p> Informacje o naborach realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokument&oacute;w z tym związane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Oświadczenia oraz wzory dokument&oacute;w umieszczono w załącznikach.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacje o naborach realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokumentów z tym związane.

 

 

Oświadczenia oraz wzory dokumentów umieszczono w załącznikach.

Informacje o naborach realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokumentów z tym związane.

 

 

Oświadczenia oraz wzory dokumentów umieszczono w załącznikach.

2015-05-15 10:57:35  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Informacje o naborach' na 'Informacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Informacje o naborach realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokument&oacute;w z tym związane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Oświadczenia oraz wzory dokument&oacute;w umieszczono w załącznikach.</strong></p> ' na '<p> Informacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokument&oacute;w z tym związane.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Oświadczenia oraz wzory dokument&oacute;w umieszczono w załącznikach.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortInformacje o naborachInformacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
full

Informacje o naborach realizowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokumentów z tym związane.

 

 

Oświadczenia oraz wzory dokumentów umieszczono w załącznikach.

Informacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz oświadczenia i inne wzory dokumentów z tym związane.

 

 

Oświadczenia oraz wzory dokumentów umieszczono w załącznikach.

2015-08-10 09:36:59  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się