Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-21 13:09:09  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 183139 o nazwie 'Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste183139
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepustePetycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
category_idpuste9812
language_idpuste1
shortpustePetycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
fullpuste

Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Petycja zawiera propozycję zmiany brzmienia § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych[1], poprzez zastąpienie obecnego brzmienia przepisu następującą treścią: „2) tytuł odnoszący się do treści pisma, o którym mowa w NES”.

  1. Data złożenia: 13 grudnia 2018 r.
  2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Tomasz Rusiniak.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.[1] t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180

publishfrompuste2018-12-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-dotyczaca-zmiany-rozporzadzenia-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-sporzadzania-i-doreczania-dokumentow-elektronicznych-oraz-udostepniania-formularzy-wzorow-i-kopii-dokumentow-elektronicznych
2019-02-08 14:04:44  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w w sprawie sporządzania i doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych.</p> <p> Petycja zawiera propozycję zmiany brzmienia &sect; 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych<a href="file:///C:/Users/t.makosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YOTATYK1/Petycja%20dot%20%20rozporz%C4%85dzenia%20Prezesa%20RM%20z%20dnia%2014%20wrze%C5%9Bnia%202011%20r.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, poprzez zastąpienie obecnego brzmienia przepisu następującą treścią: &bdquo;2) tytuł odnoszący się do treści pisma, o kt&oacute;rym mowa w NES&rdquo;.</p> <ol> <li> Data złożenia: 13 grudnia 2018 r.</li> <li> Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: Tomasz Rusiniak.</li> </ol> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> <a href="file:///C:/Users/t.makosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YOTATYK1/Petycja%20dot%20%20rozporz%C4%85dzenia%20Prezesa%20RM%20z%20dnia%2014%20wrze%C5%9Bnia%202011%20r.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180</p> </div> </div> ' na '<p> Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w w sprawie sporządzania i doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych.</p> <p> Petycja zawiera propozycję zmiany brzmienia &sect; 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokument&oacute;w elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzor&oacute;w i kopii dokument&oacute;w elektronicznych<a href="file:///C:/Users/t.makosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YOTATYK1/Petycja%20dot%20%20rozporz%C4%85dzenia%20Prezesa%20RM%20z%20dnia%2014%20wrze%C5%9Bnia%202011%20r.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, poprzez zastąpienie obecnego brzmienia przepisu następującą treścią: &bdquo;2) tytuł odnoszący się do treści pisma, o kt&oacute;rym mowa w NES&rdquo;.</p> <ol> <li> Data złożenia: 13 grudnia 2018 r.</li> <li> Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest składana: Tomasz Rusiniak.</li> <li> Odpowiedzi na petycję udzielono&nbsp; pismem z dnia 8 lutego 2019 r.&nbsp;</li> </ol> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> <a href="file:///C:/Users/t.makosa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YOTATYK1/Petycja%20dot%20%20rozporz%C4%85dzenia%20Prezesa%20RM%20z%20dnia%2014%20wrze%C5%9Bnia%202011%20r.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180</p> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Petycja zawiera propozycję zmiany brzmienia § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych[1], poprzez zastąpienie obecnego brzmienia przepisu następującą treścią: „2) tytuł odnoszący się do treści pisma, o którym mowa w NES”.

  1. Data złożenia: 13 grudnia 2018 r.
  2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Tomasz Rusiniak.

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.[1] t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180

Petycja dotycząca zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych.

Petycja zawiera propozycję zmiany brzmienia § 20 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych[1], poprzez zastąpienie obecnego brzmienia przepisu następującą treścią: „2) tytuł odnoszący się do treści pisma, o którym mowa w NES”.

  1. Data złożenia: 13 grudnia 2018 r.
  2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana: Tomasz Rusiniak.
  3. Odpowiedzi na petycję udzielono  pismem z dnia 8 lutego 2019 r. 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.[1] t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180

2019-02-08 14:07:27  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-08 15:27:55  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-08 15:27:55  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 486444

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1968539
user_idpuste2500030
fobject_idpuste486444
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste183139
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-02-08 15:27:55  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 505359

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1968540
user_idpuste2500030
fobject_idpuste505359
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste183139
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-02-08 15:27:55  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 505361

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1968541
user_idpuste2500030
fobject_idpuste505361
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste183139
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się