Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-18 12:45:32  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 189117 o nazwie 'Petycja w sprawie wyłączenia w ustawie o ochronie danych osobowych regulacji dotyczących rozpowszechniania wizerunku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste189117
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepustePetycja w sprawie wyłączenia w ustawie o ochronie danych osobowych regulacji dotyczących rozpowszechniania wizerunku
category_idpuste9812
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie wyłączenia w ustawie o ochronie danych osobowych regulacji dotyczących rozpowszechniania wizerunku
fullpuste

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest         składana: Fundacja Stabilo.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r. 

publishfrompuste2019-01-18 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-w-sprawie-wylaczenia-w-ustawie-o-ochronie-danych-osobowych-regulacji-dotyczacych-rozpowszechniania-wizerunku
2019-01-18 12:46:37  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p&oacute;źn. zm.) stosowania przepis&oacute;w dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku &nbsp;os&oacute;b stanowiących jedynie szczeg&oacute;ł całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;składana: Fundacja Stabilo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.&nbsp;</p> ' na '<p> Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p&oacute;źn. zm.) stosowania przepis&oacute;w dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku &nbsp;os&oacute;b stanowiących jedynie szczeg&oacute;ł całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; składana: Fundacja Stabilo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest         składana: Fundacja Stabilo.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r. 

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest        składana: Fundacja Stabilo.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r. 

2019-01-18 12:47:39  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p&oacute;źn. zm.) stosowania przepis&oacute;w dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku &nbsp;os&oacute;b stanowiących jedynie szczeg&oacute;ł całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; składana: Fundacja Stabilo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.&nbsp;</p> ' na '<p> Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p&oacute;źn. zm.) stosowania przepis&oacute;w dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku &nbsp;os&oacute;b stanowiących jedynie szczeg&oacute;ł całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego</p> <p> petycja jest składana: Fundacja Stabilo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest        składana: Fundacja Stabilo.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r. 

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego

petycja jest składana: Fundacja Stabilo.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r. 

2019-03-08 14:06:11  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p&oacute;źn. zm.) stosowania przepis&oacute;w dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku &nbsp;os&oacute;b stanowiących jedynie szczeg&oacute;ł całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego</p> <p> petycja jest składana: Fundacja Stabilo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.&nbsp;</p> ' na '<p> Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p&oacute;źn. zm.) stosowania przepis&oacute;w dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku &nbsp;os&oacute;b stanowiących jedynie szczeg&oacute;ł całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego</p> <p> petycja jest składana: Fundacja Stabilo.</p> <p> 3. Odpowiedzi na petycję udzielono&nbsp; pismem z dnia 7 marca 2019 r.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego

petycja jest składana: Fundacja Stabilo.

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r. 

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego

petycja jest składana: Fundacja Stabilo.

3. Odpowiedzi na petycję udzielono  pismem z dnia 7 marca 2019 r. 

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r. 

2019-03-08 14:08:40  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p&oacute;źn. zm.) stosowania przepis&oacute;w dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku &nbsp;os&oacute;b stanowiących jedynie szczeg&oacute;ł całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego</p> <p> petycja jest składana: Fundacja Stabilo.</p> <p> 3. Odpowiedzi na petycję udzielono&nbsp; pismem z dnia 7 marca 2019 r.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.&nbsp;</p> ' na '<p> Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z p&oacute;źn. zm.) stosowania przepis&oacute;w dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku &nbsp;os&oacute;b stanowiących jedynie szczeg&oacute;ł całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)</p> <p> 2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego</p> <p> petycja jest składana: Fundacja Stabilo.</p> <p> 3.Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.</p> <p> 4.Odpowiedzi na petycję udzielono&nbsp; pismem z dnia 7 marca 2019 r.&nbsp;</p> <div> &nbsp;</div> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego

petycja jest składana: Fundacja Stabilo.

3. Odpowiedzi na petycję udzielono  pismem z dnia 7 marca 2019 r. 

 

Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r. 

Petycja zawiera propozycję wyłączenia w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) stosowania przepisów dotyczących rozpowszechniania wizerunku. Efektem tej zmiany powinno być ułatwienie rozpowszechniania wizerunku  osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, w działalności marketingowej firm oraz organizacji pozarządowych.

 

1. Data złożenia: 19 listopada 2018 r. (petycja została uzupełniona 17 stycznia 2019 r.)

2. Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego

petycja jest składana: Fundacja Stabilo.

3.Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30 marca 2019 r.

4.Odpowiedzi na petycję udzielono  pismem z dnia 7 marca 2019 r. 

 

 

2019-03-08 14:08:40  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 497103

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2016658
user_idpuste2500030
fobject_idpuste497103
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste189117
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-08 14:08:40  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 519472

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2016659
user_idpuste2500030
fobject_idpuste519472
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste189117
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się