Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-22 11:29:25  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 189792 o nazwie 'Objaśnienia prawne'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste189792
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteObjaśnienia prawne
category_idpuste19680
language_idpuste1
shortpusteObjaśnienia prawne
fullpuste

OBJAŚNIENIA PRAWNE Z DNIA 23.01.2019 r.

 

Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

DALSZE GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE U PRACODAWCY PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

 

PEŁNA TREŚĆ OBJAŚNIEŃ PRAWNYCH umieszczono w załączniku.

publishfrompuste2019-01-23 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobjasnienia-prawne
2019-01-22 11:34:36  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<h2> OBJAŚNIENIA PRAWNE Z DNIA 23.01.2019 r.</h2> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorc&oacute;w na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorc&oacute;w. </strong></p> <h2> &nbsp;</h2> <p> DALSZE GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH OS&Oacute;B UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE U PRACODAWCY PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>PEŁNA TREŚĆ OBJAŚNIEŃ PRAWNYCH umieszczono w załączniku.</strong></p> ' na '<h2> &nbsp;</h2> <h3> Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.</h3> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. </strong></p> <p> <strong>Prawo przedsiębiorc&oacute;w na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorc&oacute;w. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dalsze gromadzenie danych oosobowych os&oacute;b ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.</p> <h2> &nbsp;</h2> <p> <strong>Pełna treść objaśnień prawnych umieszczono w załączniku.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

OBJAŚNIENIA PRAWNE Z DNIA 23.01.2019 r.

 

Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

DALSZE GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE U PRACODAWCY PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI

 

PEŁNA TREŚĆ OBJAŚNIEŃ PRAWNYCH umieszczono w załączniku.

 

Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.

 

Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.

 

Pełna treść objaśnień prawnych umieszczono w załączniku.

2019-01-22 11:35:41  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<h2> &nbsp;</h2> <h3> Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.</h3> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. </strong></p> <p> <strong>Prawo przedsiębiorc&oacute;w na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorc&oacute;w. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dalsze gromadzenie danych oosobowych os&oacute;b ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.</p> <h2> &nbsp;</h2> <p> <strong>Pełna treść objaśnień prawnych umieszczono w załączniku.</strong></p> ' na '<h2> &nbsp;</h2> <h3> Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.</h3> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. </strong></p> <p> <strong>Prawo przedsiębiorc&oacute;w na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorc&oacute;w. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dalsze gromadzenie danych oosobowych os&oacute;b ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.</p> <h2> <strong style="font-size: 12px;">Pełna treść objaśnień prawnych umieszczono w załączniku.</strong></h2> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.

 

Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.

 

Pełna treść objaśnień prawnych umieszczono w załączniku.

 

Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.

 

Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.

Pełna treść objaśnień prawnych umieszczono w załączniku.

2019-01-22 11:39:37  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '19680' na '33656'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1968033656
2019-01-22 11:57:30  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<h2> &nbsp;</h2> <h3> Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.</h3> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. </strong></p> <p> <strong>Prawo przedsiębiorc&oacute;w na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorc&oacute;w. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dalsze gromadzenie danych oosobowych os&oacute;b ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.</p> <h2> <strong style="font-size: 12px;">Pełna treść objaśnień prawnych umieszczono w załączniku.</strong></h2> ' na '<h2> &nbsp;</h2> <h3> Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.</h3> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. </strong></p> <p> <strong>Prawo przedsiębiorc&oacute;w na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorc&oacute;w. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Dalsze gromadzenie danych oosobowych os&oacute;b ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.</p> <h2> <strong style="font-size: 12px;">Pełna treść objaśnień prawnych została umieszczona w załączniku.</strong></h2> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.

 

Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.

Pełna treść objaśnień prawnych umieszczono w załączniku.

 

Objaśnienia prawne z dnia 23.01.2019 r.

 

Wydane przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Prawo przedsiębiorców na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie u pracodawcy po zakończeniu rekrutacji.

Pełna treść objaśnień prawnych została umieszczona w załączniku.

2019-01-22 11:57:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 498027

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1941064
user_idpuste2500030
fobject_idpuste498027
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste189792
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się