Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-02-04 08:48:07  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 192647 o nazwie 'Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste192647
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteProjekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
category_idpuste9689
language_idpuste1
shortpusteProjekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
fullpuste

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji nr – 117

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2019-02-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-rozporzadzenia-ministra-cyfryzacji-w-sprawie-wymagan-technicznych-i-eksploatacyjnych-dla-odbiornikow-cyfrowych
2019-03-01 12:15:08  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-23 08:38:29  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-23 09:24:03  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 502935

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094287
user_idpuste2500030
fobject_idpuste502935
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 502936

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094288
user_idpuste2500030
fobject_idpuste502936
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 502937

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094289
user_idpuste2500030
fobject_idpuste502937
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 502938

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094290
user_idpuste2500030
fobject_idpuste502938
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 502939

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094291
user_idpuste2500030
fobject_idpuste502939
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 502940

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094292
user_idpuste2500030
fobject_idpuste502940
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 515182

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094293
user_idpuste2500030
fobject_idpuste515182
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 515183

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094294
user_idpuste2500030
fobject_idpuste515183
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 515184

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094295
user_idpuste2500030
fobject_idpuste515184
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 515185

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094296
user_idpuste2500030
fobject_idpuste515185
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 515186

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094297
user_idpuste2500030
fobject_idpuste515186
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 515187

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094298
user_idpuste2500030
fobject_idpuste515187
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 515188

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094299
user_idpuste2500030
fobject_idpuste515188
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 515189

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094300
user_idpuste2500030
fobject_idpuste515189
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 541434

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094301
user_idpuste2500030
fobject_idpuste541434
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-04-23 09:24:04  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 541435

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2094302
user_idpuste2500030
fobject_idpuste541435
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste192647
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się