Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2012-09-13 16:04:20  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Krajowe Ramy Interoperacyjności</strong>&nbsp; <strong>- z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych.</strong></p> ' na '<p> <strong>Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:</strong></p> <h2> <span style="font-size: 0.7em;">Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych (<a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1">http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1</a>).</span></h2> <p> &nbsp;Na podstawie &sect; 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standard&oacute;w:</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Request For Comments (RFC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.ietf.org/rfc.html">http://www.ietf.org/rfc.html</a>,</li> <li> W3C Recommendation (REC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.w3.org/TR/">http://www.w3.org/TR/</a></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Europejskie Ramy Interoperacyjności:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśr&oacute;d państw członkowskich unii europejskiej.</p> <p> Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo kraj&oacute;w członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokument&oacute;w krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Linki:</p> <p> <strong>European Interoperability Framework (EIF):</strong><a href="http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf">http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>European Interoperability Strategy (EIS):</strong></p> <p> <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html">http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowe Ramy Interoperacyjności  - z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1).

 Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standardów:

 

 1. Request For Comments (RFC)  – http://www.ietf.org/rfc.html,
 2. W3C Recommendation (REC)  – http://www.w3.org/TR/

 

 

Europejskie Ramy Interoperacyjności:

 

16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich unii europejskiej.

Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo krajów członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokumentów krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 

 

 

Linki:

European Interoperability Framework (EIF):http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf

 

European Interoperability Strategy (EIS):

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html

2012-09-13 16:04:51  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2012-09-25 10:57:23  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:</strong></p> <h2> <span style="font-size: 0.7em;">Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych (<a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1">http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1</a>).</span></h2> <p> &nbsp;Na podstawie &sect; 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standard&oacute;w:</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Request For Comments (RFC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.ietf.org/rfc.html">http://www.ietf.org/rfc.html</a>,</li> <li> W3C Recommendation (REC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.w3.org/TR/">http://www.w3.org/TR/</a></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Europejskie Ramy Interoperacyjności:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśr&oacute;d państw członkowskich unii europejskiej.</p> <p> Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo kraj&oacute;w członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokument&oacute;w krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Linki:</p> <p> <strong>European Interoperability Framework (EIF):</strong><a href="http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf">http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>European Interoperability Strategy (EIS):</strong></p> <p> <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html">http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html</a></p> ' na '<p> <strong>Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:</strong></p> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.7em;">Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych (<a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1">http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1</a>).</span></h2> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;Na podstawie &sect; 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standard&oacute;w:</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Request For Comments (RFC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.ietf.org/rfc.html">http://www.ietf.org/rfc.html</a>,</li> <li> W3C Recommendation (REC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.w3.org/TR/">http://www.w3.org/TR/</a></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Europejskie Ramy Interoperacyjności:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśr&oacute;d państw członkowskich unii europejskiej.</p> <p style="text-align: justify;"> Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo kraj&oacute;w członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokument&oacute;w krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Linki:</p> <p> <strong>European Interoperability Framework (EIF):</strong><a href="http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf">http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>European Interoperability Strategy (EIS):</strong></p> <p> <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html">http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1).

 Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standardów:

 

 1. Request For Comments (RFC)  – http://www.ietf.org/rfc.html,
 2. W3C Recommendation (REC)  – http://www.w3.org/TR/

 

 

Europejskie Ramy Interoperacyjności:

 

16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich unii europejskiej.

Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo krajów członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokumentów krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 

 

 

Linki:

European Interoperability Framework (EIF):http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf

 

European Interoperability Strategy (EIS):

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html

Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1).

 Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standardów:

 

 1. Request For Comments (RFC)  – http://www.ietf.org/rfc.html,
 2. W3C Recommendation (REC)  – http://www.w3.org/TR/

 

 

Europejskie Ramy Interoperacyjności:

 

16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich unii europejskiej.

Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo krajów członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokumentów krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 

 

 

Linki:

European Interoperability Framework (EIF):http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf

 

European Interoperability Strategy (EIS):

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html

2019-03-07 10:10:51  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:</strong></p> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.7em;">Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych (<a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1">http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1</a>).</span></h2> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;Na podstawie &sect; 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standard&oacute;w:</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Request For Comments (RFC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.ietf.org/rfc.html">http://www.ietf.org/rfc.html</a>,</li> <li> W3C Recommendation (REC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.w3.org/TR/">http://www.w3.org/TR/</a></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Europejskie Ramy Interoperacyjności:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśr&oacute;d państw członkowskich unii europejskiej.</p> <p style="text-align: justify;"> Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo kraj&oacute;w członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokument&oacute;w krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Linki:</p> <p> <strong>European Interoperability Framework (EIF):</strong><a href="http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf">http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>European Interoperability Strategy (EIS):</strong></p> <p> <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html">http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html</a></p> ' na '<p> <strong>Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:</strong></p> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 0.7em;">Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych (<a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1">http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1</a>).</span></h2> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;Na podstawie &sect; 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standard&oacute;w:</p> <p> &nbsp;</p> <ol> <li> Request For Comments (RFC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.ietf.org/rfc.html">http://www.ietf.org/rfc.html</a>, lub&nbsp;<a href="https://www.ietf.org/standards/rfcs/">https://www.ietf.org/standards/rfcs/</a></li> <li> &nbsp;</li> <li> W3C Recommendation (REC)&nbsp; &ndash; <a href="http://www.w3.org/TR/">http://www.w3.org/TR/</a></li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Europejskie Ramy Interoperacyjności:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> 16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśr&oacute;d państw członkowskich unii europejskiej.</p> <p style="text-align: justify;"> Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo kraj&oacute;w członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokument&oacute;w krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministr&oacute;w z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestr&oacute;w publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla system&oacute;w teleinformatycznych</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Linki:</p> <p> <strong>European Interoperability Framework (EIF):</strong><a href="http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf">http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>European Interoperability Strategy (EIS):</strong></p> <p> <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html">http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1).

 Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standardów:

 

 1. Request For Comments (RFC)  – http://www.ietf.org/rfc.html,
 2. W3C Recommendation (REC)  – http://www.w3.org/TR/

 

 

Europejskie Ramy Interoperacyjności:

 

16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich unii europejskiej.

Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo krajów członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokumentów krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 

 

 

Linki:

European Interoperability Framework (EIF):http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf

 

European Interoperability Strategy (EIS):

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html

Krajowe Ramy Interoperacyjnośći:

Z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/526/1).

 Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Minister Administracji i Cyfryzacji informuje o miejscu dostępności następujących standardów:

 

 1. Request For Comments (RFC)  – http://www.ietf.org/rfc.html, lub https://www.ietf.org/standards/rfcs/
 2.  
 3. W3C Recommendation (REC)  – http://www.w3.org/TR/

 

 

Europejskie Ramy Interoperacyjności:

 

16 grudnia Komisja Europejska opublikowała nową wersję Europejskich Ram Interoperacyjności. Celem dokumentu jest promowanie interoperacyjności wśród państw członkowskich unii europejskiej.

Europejskie Ramy Interoperacyjności nie mają bezpośredniego przełożenia na prawo krajów członkowskich jednak każde z państw członkowskich zobligowane jest do własnej implementacji ram interoperacyjności poprzez przygotowanie podobnych dokumentów krajowych. W przypadku Polski implementacją Europejskie Ramy Interoperacyjności jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 

 

 

Linki:

European Interoperability Framework (EIF):http://ec.europa.eu/isa/documents/eif_brochure_2011.pdf

 

European Interoperability Strategy (EIS):

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7772.html

2012-09-13 15:17:38  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 210 o nazwie 'Krajowe Ramy Interoperacyjności'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste210
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteKrajowe Ramy Interoperacyjności
category_idpuste153
language_idpuste1
shortpusteKrajowe Ramy Interoperacyjności
fullpuste

Krajowe Ramy Interoperacyjności  - z dniem 30 maja 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

publishfrompuste2012-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustekrajowe-ramy-interoperacyjnosci

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się