Wersje

123
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-07-17 13:54:25  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 23586 o nazwie 'Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste23586
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
category_idpuste173
language_idpuste1
shortpusteProjekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
fullpuste

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:

Bogdan Szlubowski, tel. 22 245 58 03, bogdan.szlubowski@mac.gov.pl

Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

 

Ignacy Święcicki tel. 22 245 54 18 ignacy.swiecicki@mac.gov.pl

Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (w zakresie OSR).

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2015-07-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-organizacji-i-funkcjonowania-systemu-gromadzacego-i-udostepniajacego-informacje-i-dane-od-przedsiebiorcy-telekomunikacyjnego
2015-08-25 12:20:23  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-10-01 13:02:40  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-21 10:16:25  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-21 11:35:55  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-01-04 14:55:59  caps2008 caps2008

Pole category_id zmieniło wartość z '173' na '172'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id173172
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Pole category_id zmieniło wartość z '172' na '9674'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1729674
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 61369

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384462
user_idpuste819897
fobject_idpuste61369
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 61370

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384463
user_idpuste819897
fobject_idpuste61370
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 61371

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384464
user_idpuste819897
fobject_idpuste61371
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 61372

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384465
user_idpuste819897
fobject_idpuste61372
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 61373

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384466
user_idpuste819897
fobject_idpuste61373
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 61375

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384467
user_idpuste819897
fobject_idpuste61375
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 66517

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384468
user_idpuste819897
fobject_idpuste66517
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 66518

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384469
user_idpuste819897
fobject_idpuste66518
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 66519

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384470
user_idpuste819897
fobject_idpuste66519
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 66520

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384471
user_idpuste819897
fobject_idpuste66520
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 66521

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384472
user_idpuste819897
fobject_idpuste66521
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 66522

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384473
user_idpuste819897
fobject_idpuste66522
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-04 15:24:19  caps2008 caps2008

Załączono plik 66523

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384474
user_idpuste819897
fobject_idpuste66523
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste23586
_attachmentpuste1
_activepuste1
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się