Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-22 09:07:16  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 242674 o nazwie 'Publikacja ekspertyzy „Złota Setka” - analiza możliwości wdrożenia programu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste242674
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepustePublikacja ekspertyzy „Złota Setka” - analiza możliwości wdrożenia programu
category_idpuste22933
language_idpuste1
shortpustePublikacja ekspertyzy „Złota Setka” - analiza możliwości wdrożenia programu
fullpuste
Program „Złota setka” ma za zadanie odpowiadać na wyzwania związane z zagrożeniami w zakresie bezpieczeństwa informatycznego państwa. W realiach XXI wieku konieczność ochrony zasobów informatycznych - cyberbezpieczeństwa kraju staje się jednym z kluczowych problemów bezpieczeństwa na poziomie administracji. 
 
 
Cyberbezpieczeństwo rozumie się jako bezpieczeństwo informacji oraz tradycyjne bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej. Cyberbezpieczeństwo obejmuje ochronę zasobów informacyjnych poprzez zarządzanie ryzykami związanymi z przetwarzaniem, przechowywaniem i transferowaniem danych w systemach informatycznych.
 
  
Unia Europejska Unia Europejska podaje następującą definicję: Cyberbezpieczeństwo ogólnie odnosi się do zabezpieczeń i działań, które mogą być wykorzystywane do ochrony infrastruktury cyfrowej, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, przed tymi zagrożeniami, które mogą dotyczyć jej warstwy sieciowej i fizycznej lub uszkodzić jej niezależność. Bezpieczeństwo cybernetyczne polega na działaniach mających na celu zachowanie dostępności i integralności sieci i infrastruktury informatycznej oraz zachowanie poufności zawartych w nich danych.
 
 
Pełna treść ekspertyzy została umieszczona w załączniku 
publishfrompuste2019-07-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustepublikacja-ekspertyzy-zlota-setka-analiza-mozliwosci-wdrozenia-programu
2019-07-22 09:07:17  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 599610

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2291339
user_idpuste2500030
fobject_idpuste599610
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste242674
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się