Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-23 15:55:28  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 243321 o nazwie 'Ogłoszenie o publicznej prezentacji publicznej założeń projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste243321
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteOgłoszenie o publicznej prezentacji publicznej założeń projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji"
category_idpuste11551
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie o publicznej prezentacji publicznej założeń projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji"
fullpuste

PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU „CYFROWA PIASKOWNICA ADMINISTRACJI”

 

W związku z planowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji realizacją projektu „Cyfrowa Piaskownica Administracji”, zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu, któraodbędzie się 7 sierpnia 2019 r. o godz. 15:00, w sali 220 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

 

Projekt planowany jest do realizacji w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.2 „Cyfryzacja Procesów Back-Office w Administracji Rządowej”.

 

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką elektronicznej komunikacji z administracją.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2019 roku na adres: biuro.CPA@mc.gov.pl podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e‑mail należy wpisać: „CPA – prezentacja publiczna”.

 

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają na podany adres e-mail potwierdzenie. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie

publishfrompuste2019-07-23 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-publicznej-prezentacji-publicznej-zalozen-projektu-cyfrowa-piaskownica-administracji
2019-08-14 11:27:24  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-20 08:34:37  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-23 12:09:11  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-23 12:09:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 600772

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2355325
user_idpuste2500030
fobject_idpuste600772
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste243321
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-23 12:09:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 611692

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2355326
user_idpuste2500030
fobject_idpuste611692
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste243321
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-23 12:09:11  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 615567

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2355327
user_idpuste2500030
fobject_idpuste615567
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste243321
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się