Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-30 11:40:19  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 244895 o nazwie 'Petycja w sprawie podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plików w formacie .RAR.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste244895
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepustePetycja w sprawie podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plików w formacie .RAR.
category_idpuste9812
language_idpuste1
shortpustePetycja w sprawie podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plików w formacie .RAR.
fullpuste

Petycja zawiera propozycję podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plików w formacie .RAR.

1.      Data złożenia: 14 lipca 2019 r.

2.      Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest            składana: Kamil Łagocki.

3.      Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 10 października 2019 r.

publishfrompuste2019-07-30 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-w-sprawie-podjecia-dzialan-technicznych-w-celu-umozliwienia-dodawania-w-serwisie-epuap-plikow-w-formacie-rar
2019-10-01 10:06:33  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> Petycja zawiera propozycję podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plik&oacute;w w formacie .RAR.</p> <p> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Data złożenia: 14 lipca 2019 r.</p> <p> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; składana: Kamil Łagocki.</p> <p> 3.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 10 października 2019 r.</p> ' na '<p> Petycja zawiera propozycję podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plik&oacute;w w formacie .RAR.</p> <p> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Data złożenia: 14 lipca 2019 r.</p> <p> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie kt&oacute;rego petycja jest&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; składana: Kamil Łagocki.</p> <p> 3.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczeg&oacute;lności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 10 października 2019 r.</p> <p> 4. &nbsp; &nbsp;&nbsp; Odpowiedzi na petycję udzielono pismem z dnia 30 września 2019 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja zawiera propozycję podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plików w formacie .RAR.

1.      Data złożenia: 14 lipca 2019 r.

2.      Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest            składana: Kamil Łagocki.

3.      Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 10 października 2019 r.

Petycja zawiera propozycję podjęcia działań technicznych w celu umożliwienia dodawania w serwisie ePUAP plików w formacie .RAR.

1.      Data złożenia: 14 lipca 2019 r.

2.      Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest            składana: Kamil Łagocki.

3.      Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: petycja zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 10 października 2019 r.

4.      Odpowiedzi na petycję udzielono pismem z dnia 30 września 2019 r.

2019-10-01 10:06:33  caps2008 caps2008

Załączono plik 603764

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2435184
user_idpuste819897
fobject_idpuste603764
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste244895
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-01 10:06:33  caps2008 caps2008

Załączono plik 634859

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2435185
user_idpuste819897
fobject_idpuste634859
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste244895
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się