Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-02 13:45:21  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 246296 o nazwie 'Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste246296
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024
category_idpuste9689
language_idpuste1
shortpusteProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024
fullpuste

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024 wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Cyfryzacji –

 

Projekt uchwały wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2019-08-02 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-strategii-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2019-2024
2019-09-03 10:18:32  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-19 08:45:16  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-15 08:43:18  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 606617

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481930
user_idpuste2500030
fobject_idpuste606617
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 606618

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481931
user_idpuste2500030
fobject_idpuste606618
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 606620

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481932
user_idpuste2500030
fobject_idpuste606620
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 620069

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481933
user_idpuste2500030
fobject_idpuste620069
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 620070

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481934
user_idpuste2500030
fobject_idpuste620070
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 620071

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481935
user_idpuste2500030
fobject_idpuste620071
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 620072

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481936
user_idpuste2500030
fobject_idpuste620072
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 620073

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481937
user_idpuste2500030
fobject_idpuste620073
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 628410

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481938
user_idpuste2500030
fobject_idpuste628410
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 628411

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481939
user_idpuste2500030
fobject_idpuste628411
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 628412

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481940
user_idpuste2500030
fobject_idpuste628412
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 628413

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481941
user_idpuste2500030
fobject_idpuste628413
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 628414

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481942
user_idpuste2500030
fobject_idpuste628414
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 628415

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481943
user_idpuste2500030
fobject_idpuste628415
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-18 10:00:28  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 642749

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2481944
user_idpuste2500030
fobject_idpuste642749
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste246296
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się