Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-09 15:17:11  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 248012 o nazwie 'Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste248012
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteOgłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029
category_idpuste9762
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie otwartego konkursu ofert ,,Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych” w ramach Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029
fullpuste

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

publishfrompuste2019-08-09 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-mistrzostwa-w-projektowaniu-gier-komputerowych-w-ramach-programu-rozwoju-talentow-informatycznych-na-lata-2019-2029
2019-08-27 13:46:01  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> ' na '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

2019-08-28 08:27:23  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> ' na '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.

2019-08-28 08:28:42  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.</strong></p> ' na '<p> <strong>Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.</strong></p> <p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.

2019-08-28 09:24:47  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.</strong></p> <p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.</strong></p> ' na '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Termin składania ofert został wydłużony do 17 września do godziny 23:59.

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

 

2019-09-02 10:26:47  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>W związku z powyższym został wydłużony r&oacute;wnież termin ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu do dnia 30 września 2019 r.</strong></p> <p> <strong>Został r&oacute;wnież przedłużony termin zgłaszania kandydat&oacute;w do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

 

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.

W związku z powyższym został wydłużony również termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 września 2019 r.

Został również przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

 

2019-09-02 10:29:04  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>W związku z powyższym został wydłużony r&oacute;wnież termin ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu do dnia 30 września 2019 r.</strong></p> <p> <strong>Został r&oacute;wnież przedłużony termin zgłaszania kandydat&oacute;w do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>W związku z powyższym został wydłużony r&oacute;wnież termin ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu do dnia 30 września 2019 r.</strong></p> <p> <strong>Został r&oacute;wnież przedłużony termin zgłaszania kandydat&oacute;w do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.

W związku z powyższym został wydłużony również termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 września 2019 r.

Został również przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

 

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.

W związku z powyższym został wydłużony również termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 września 2019 r.

Został również przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

 

2019-10-22 14:08:28  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>W związku z powyższym został wydłużony r&oacute;wnież termin ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu do dnia 30 września 2019 r.</strong></p> <p> <strong>Został r&oacute;wnież przedłużony termin zgłaszania kandydat&oacute;w do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>W związku z powyższym został wydłużony r&oacute;wnież termin ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu do dnia 30 września 2019 r.</strong></p> <p> <strong>Został r&oacute;wnież przedłużony termin zgłaszania kandydat&oacute;w do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Cyfryzacji, zebrała się w dniu&nbsp;24 września 2019 r. i dokonała oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.&nbsp; W wyniku oceny przez Komisję Konkursową stworzono następującą listę rankingową:</p> <h1> A.&nbsp;&nbsp; Oferta zaopiniowana do dofinansowania:</h1> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa oferenta: &bdquo;Fundacja Tw&oacute;rczości, Edukacji i Animacji Młodzieży &ndash; Teatrikon&rdquo;</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa zadania: &bdquo;Turniej Tr&oacute;jGAMEiczny &ndash; mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych&rdquo;</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wysokość proponowanej dotacji: 582&nbsp;480 zł</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Liczba punkt&oacute;w przyznanych w ramach oceny merytorycznej: <strong>182</strong></h2> <h1> B.&nbsp;&nbsp; Oferta rezerwowa:</h1> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa oferenta: &bdquo;Fundacja Indie Games Polska&rdquo;</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa zadania: &bdquo;Hello Gaedev&rdquo;</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wysokość proponowanej dotacji: 599&nbsp;980 zł</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Liczba punkt&oacute;w przyznanych w ramach oceny merytorycznej: <strong>152</strong></h2> <p> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oferta &bdquo;Fundacja Tw&oacute;rczości, Edukacji i Animacji Młodzieży &ndash; Teatrikon&rdquo;, została wybrana do realizacji.</p> <p> 21 października 2019 r. Pan Marek Zag&oacute;rski, Minister Cyfryzacji zaakceptował wyb&oacute;r Komisji Konkursowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.

W związku z powyższym został wydłużony również termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 września 2019 r.

Został również przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

 

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.

W związku z powyższym został wydłużony również termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 września 2019 r.

Został również przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Cyfryzacji, zebrała się w dniu 24 września 2019 r. i dokonała oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.  W wyniku oceny przez Komisję Konkursową stworzono następującą listę rankingową:

A.   Oferta zaopiniowana do dofinansowania:

·         Nazwa oferenta: „Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – Teatrikon”

·         Nazwa zadania: „Turniej TrójGAMEiczny – mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych”

·         Wysokość proponowanej dotacji: 582 480 zł

·         Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 182

B.   Oferta rezerwowa:

·         Nazwa oferenta: „Fundacja Indie Games Polska”

·         Nazwa zadania: „Hello Gaedev”

·         Wysokość proponowanej dotacji: 599 980 zł

·         Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 152

1.       Oferta „Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – Teatrikon”, została wybrana do realizacji.

21 października 2019 r. Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji zaakceptował wybór Komisji Konkursowej.

 

 

2019-10-22 14:27:38  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>W związku z powyższym został wydłużony r&oacute;wnież termin ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu do dnia 30 września 2019 r.</strong></p> <p> <strong>Został r&oacute;wnież przedłużony termin zgłaszania kandydat&oacute;w do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Cyfryzacji, zebrała się w dniu&nbsp;24 września 2019 r. i dokonała oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.&nbsp; W wyniku oceny przez Komisję Konkursową stworzono następującą listę rankingową:</p> <h1> A.&nbsp;&nbsp; Oferta zaopiniowana do dofinansowania:</h1> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa oferenta: &bdquo;Fundacja Tw&oacute;rczości, Edukacji i Animacji Młodzieży &ndash; Teatrikon&rdquo;</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa zadania: &bdquo;Turniej Tr&oacute;jGAMEiczny &ndash; mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych&rdquo;</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wysokość proponowanej dotacji: 582&nbsp;480 zł</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Liczba punkt&oacute;w przyznanych w ramach oceny merytorycznej: <strong>182</strong></h2> <h1> B.&nbsp;&nbsp; Oferta rezerwowa:</h1> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa oferenta: &bdquo;Fundacja Indie Games Polska&rdquo;</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa zadania: &bdquo;Hello Gaedev&rdquo;</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wysokość proponowanej dotacji: 599&nbsp;980 zł</h2> <h2> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Liczba punkt&oacute;w przyznanych w ramach oceny merytorycznej: <strong>152</strong></h2> <p> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oferta &bdquo;Fundacja Tw&oacute;rczości, Edukacji i Animacji Młodzieży &ndash; Teatrikon&rdquo;, została wybrana do realizacji.</p> <p> 21 października 2019 r. Pan Marek Zag&oacute;rski, Minister Cyfryzacji zaakceptował wyb&oacute;r Komisji Konkursowej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Minister Cyfryzacji&nbsp; ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 &ndash; 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozw&oacute;j techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talent&oacute;w Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka &bdquo;Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych&rdquo;</p> <p> Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szk&oacute;ł ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składania ofert upływa w dniu&nbsp;2 września 2019 r. do godziny 11:00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.</strong></p> <p> <strong>W związku z powyższym został wydłużony r&oacute;wnież termin ogłoszenia wynik&oacute;w konkursu do dnia 30 września 2019 r.</strong></p> <p> <strong>Został r&oacute;wnież przedłużony termin zgłaszania kandydat&oacute;w do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Szczeg&oacute;łowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych</span></strong><span style="font-size: 9.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, kt&oacute;re nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie.&nbsp;<strong><span style="border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.</span></strong></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>WYNIKI</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Cyfryzacji, zebrała się w dniu&nbsp;24 września 2019 r. i dokonała oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.&nbsp; W wyniku oceny przez Komisję Konkursową stworzono następującą listę rankingową:</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Oferta zaopiniowana do dofinansowania:</u></p> <p> Nazwa oferenta: &bdquo;Fundacja Tw&oacute;rczości, Edukacji i Animacji Młodzieży &ndash; Teatrikon&rdquo;</p> <p> Nazwa zadania: &bdquo;Turniej Tr&oacute;jGAMEiczny &ndash; mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych&rdquo;</p> <p> Wysokość proponowanej dotacji: 582&nbsp;480 zł</p> <p> Liczba punkt&oacute;w przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 182</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Oferta rezerwowa:</u></p> <p> Nazwa oferenta: &bdquo;Fundacja Indie Games Polska&rdquo;</p> <p> Nazwa zadania: &bdquo;Hello Gamedev&rdquo;</p> <p> Wysokość proponowanej dotacji: 599&nbsp;980 zł</p> <p> Liczba punkt&oacute;w przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 152</p> <p> &nbsp;</p> <p> Oferta &bdquo;Fundacja Tw&oacute;rczości, Edukacji i Animacji Młodzieży &ndash; Teatrikon&rdquo;, została wybrana do realizacji.</p> <p> Dnia 21 października 2019 r. Pan Marek Zag&oacute;rski, Minister Cyfryzacji zaakceptował wyb&oacute;r Komisji Konkursowej.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.

W związku z powyższym został wydłużony również termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 września 2019 r.

Został również przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Cyfryzacji, zebrała się w dniu 24 września 2019 r. i dokonała oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.  W wyniku oceny przez Komisję Konkursową stworzono następującą listę rankingową:

A.   Oferta zaopiniowana do dofinansowania:

·         Nazwa oferenta: „Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – Teatrikon”

·         Nazwa zadania: „Turniej TrójGAMEiczny – mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych”

·         Wysokość proponowanej dotacji: 582 480 zł

·         Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 182

B.   Oferta rezerwowa:

·         Nazwa oferenta: „Fundacja Indie Games Polska”

·         Nazwa zadania: „Hello Gaedev”

·         Wysokość proponowanej dotacji: 599 980 zł

·         Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 152

1.       Oferta „Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – Teatrikon”, została wybrana do realizacji.

21 października 2019 r. Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji zaakceptował wybór Komisji Konkursowej.

 

 

Minister Cyfryzacji  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”

Celem zadania jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały zamieszczone w załącznikach.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2019 r. do godziny 11:00.

 

Termin składnia ofert został przedłużony do dnia 9 września 2019 do godziny 11:00.

W związku z powyższym został wydłużony również termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 30 września 2019 r.

Został również przedłużony termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej, mającej na celu zaopiniowanie ofert w ramach niniejszego konkursu do dnia 10 września 2019 r.

 

 

Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl .

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które nie biorą udziału w konkursie, do udziału w pracach komisji konkursowej. Za pracę w komisji konkursowej nie jest przewidziane wynagrodzenie. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załącznikach.

 

WYNIKI

 

Komisja Konkursowa, powołana przez Ministra Cyfryzacji, zebrała się w dniu 24 września 2019 r. i dokonała oceny ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.  W wyniku oceny przez Komisję Konkursową stworzono następującą listę rankingową:

 

Oferta zaopiniowana do dofinansowania:

Nazwa oferenta: „Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – Teatrikon”

Nazwa zadania: „Turniej TrójGAMEiczny – mistrzostwa Polski w projektowaniu gier komputerowych”

Wysokość proponowanej dotacji: 582 480 zł

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 182

 

Oferta rezerwowa:

Nazwa oferenta: „Fundacja Indie Games Polska”

Nazwa zadania: „Hello Gamedev”

Wysokość proponowanej dotacji: 599 980 zł

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny merytorycznej: 152

 

Oferta „Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży – Teatrikon”, została wybrana do realizacji.

Dnia 21 października 2019 r. Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji zaakceptował wybór Komisji Konkursowej.

2019-10-22 14:27:39  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 610037

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2490207
user_idpuste2500030
fobject_idpuste610037
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste248012
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-22 14:27:39  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 610039

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2490208
user_idpuste2500030
fobject_idpuste610039
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste248012
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-22 14:27:39  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 610040

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2490209
user_idpuste2500030
fobject_idpuste610040
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste248012
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-22 14:27:39  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 617074

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2490210
user_idpuste2500030
fobject_idpuste617074
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste248012
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-22 14:27:39  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 617075

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2490211
user_idpuste2500030
fobject_idpuste617075
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste248012
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się