Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-19 14:30:57  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 249501 o nazwie 'Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste249501
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteWarunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności"
category_idpuste33656
language_idpuste1
shortpusteWarunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności".
fullpuste

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

publishfrompuste2019-08-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustewarunki-techniczne-publikacji-oraz-struktura-dokumentu-elektronicznego-deklaracji-dostepnosci
2019-08-22 09:23:51  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-26 08:26:41  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-13 11:27:59  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-10-18 10:22:58  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> ' na '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></u></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

2019-10-18 10:23:50  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></u></p> ' na '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

2019-11-07 08:20:48  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-15 11:03:58  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></p> ' na '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skr&oacute;t&oacute;w klawiaturowych.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

 

W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skrótów klawiaturowych.

2020-02-11 10:23:59  MONIKA KRECZMAŃSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skr&oacute;t&oacute;w klawiaturowych.</strong></p> ' na '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skr&oacute;t&oacute;w klawiaturowych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h4> W dniu 11 lutego 2020 w dokumencie usunięto konieczność dodawania znacznika (id=&rdquo; a11y-deklaracja&rdquo;) przy tytule &bdquo;Deklaracja dostępności&rdquo;. Wynika to ze zgłaszanych problem&oacute;w w wielu edytorach treści, kt&oacute;re nie pozwalają na edycję nagł&oacute;wka będącego jednocześnie tytułem strony.</h4> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

 

W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skrótów klawiaturowych.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

 

W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skrótów klawiaturowych.

 

W dniu 11 lutego 2020 w dokumencie usunięto konieczność dodawania znacznika (id=” a11y-deklaracja”) przy tytule „Deklaracja dostępności”. Wynika to ze zgłaszanych problemów w wielu edytorach treści, które nie pozwalają na edycję nagłówka będącego jednocześnie tytułem strony.

10  2020-02-11 10:25:53  MONIKA KRECZMAŃSKA

Pole full zmieniło wartość z '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skr&oacute;t&oacute;w klawiaturowych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h4> W dniu 11 lutego 2020 w dokumencie usunięto konieczność dodawania znacznika (id=&rdquo; a11y-deklaracja&rdquo;) przy tytule &bdquo;Deklaracja dostępności&rdquo;. Wynika to ze zgłaszanych problem&oacute;w w wielu edytorach treści, kt&oacute;re nie pozwalają na edycję nagł&oacute;wka będącego jednocześnie tytułem strony.</h4> ' na '<p> Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej &bdquo;ustawą o dostępności cyfrowej&rdquo;, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..</p> <p> <strong>Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności</strong>. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, kt&oacute;re będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.</p> <p> Warunki techniczne odnoszą się zar&oacute;wno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie &bdquo;strona internetowa&rdquo; należy w przypadku aplikacji mobilnej &nbsp;zamieniać na &bdquo;aplikacja mobilna&rdquo;. R&oacute;żnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.</p> <p> Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.</p> <p> Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skr&oacute;t&oacute;w klawiaturowych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <h4> <strong>W dniu 11 lutego 2020 w dokumencie usunięto konieczność dodawania znacznika (id=&rdquo; a11y-deklaracja&rdquo;) przy tytule &bdquo;Deklaracja dostępności&rdquo;. Wynika to ze zgłaszanych problem&oacute;w w wielu edytorach treści, kt&oacute;re nie pozwalają na edycję nagł&oacute;wka będącego jednocześnie tytułem strony.</strong></h4> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

 

W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skrótów klawiaturowych.

 

W dniu 11 lutego 2020 w dokumencie usunięto konieczność dodawania znacznika (id=” a11y-deklaracja”) przy tytule „Deklaracja dostępności”. Wynika to ze zgłaszanych problemów w wielu edytorach treści, które nie pozwalają na edycję nagłówka będącego jednocześnie tytułem strony.

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności..

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Warunki techniczne odnoszą się zarówno do Deklaracji Dostępności strony internetowej, jak i Deklaracji Dostępności aplikacji mobilnej. Używane pojęcie „strona internetowa” należy w przypadku aplikacji mobilnej  zamieniać na „aplikacja mobilna”. Różnice pomiędzy Deklaracjami Dostępności strony internetowej i aplikacji mobilnej są opisane w treści wymagań technicznych.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

W dniu 18 października 2019 w dokumencie dokonano drobnych poprawek redakcyjnych.

 

W dniu 15 listopada 2019 w dokumencie dodano instrukcję dotyczącą skrótów klawiaturowych.

 

W dniu 11 lutego 2020 w dokumencie usunięto konieczność dodawania znacznika (id=” a11y-deklaracja”) przy tytule „Deklaracja dostępności”. Wynika to ze zgłaszanych problemów w wielu edytorach treści, które nie pozwalają na edycję nagłówka będącego jednocześnie tytułem strony.

2020-02-11 10:25:54  MONIKA KRECZMAŃSKA

Załączono plik 625916

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2761925
user_idpuste2501444
fobject_idpuste625916
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste249501
_attachmentpuste1
2020-02-11 10:25:54  MONIKA KRECZMAŃSKA

Załączono plik 645496

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2761926
user_idpuste2501444
fobject_idpuste645496
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste249501
_attachmentpuste1
2020-02-11 10:25:54  MONIKA KRECZMAŃSKA

Załączono plik 657212

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2761927
user_idpuste2501444
fobject_idpuste657212
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste249501
_attachmentpuste1
2020-02-11 10:25:54  MONIKA KRECZMAŃSKA

Załączono plik 662138

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2761928
user_idpuste2501444
fobject_idpuste662138
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste249501
_attachmentpuste1
2020-02-11 10:25:54  MONIKA KRECZMAŃSKA

Załączono plik 714912

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2761929
user_idpuste2501444
fobject_idpuste714912
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste249501
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się