Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-08-28 14:16:59  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 25781 o nazwie 'Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC178)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste25781
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteProjekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC178)
category_idpuste173
language_idpuste1
shortpusteProjekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC178)
fullpuste
Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (UC178) wraz z dokumentami towarzyszącymi.
 
 
Pełna treść projektu wraz z dokumentami towarzyszącymi została umieszczona w załączniku.
publishfrompuste2015-08-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-ustawy-o-ponownym-wykorzystywaniu-informacji-sektora-publicznego-uc178
2015-08-28 14:28:51  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-09-04 08:27:39  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-09-14 10:44:06  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-09-14 15:23:24  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-09-22 14:08:36  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-09-23 12:52:23  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-09-23 12:56:08  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-15 11:18:47  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '173' na '174'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id173174
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 67071

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370194
user_idpuste144468
fobject_idpuste67071
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 67072

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370195
user_idpuste144468
fobject_idpuste67072
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 67073

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370196
user_idpuste144468
fobject_idpuste67073
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 67074

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370197
user_idpuste144468
fobject_idpuste67074
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 67075

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370198
user_idpuste144468
fobject_idpuste67075
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 67076

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370199
user_idpuste144468
fobject_idpuste67076
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 67080

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370200
user_idpuste144468
fobject_idpuste67080
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 68048

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370201
user_idpuste144468
fobject_idpuste68048
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 68049

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370202
user_idpuste144468
fobject_idpuste68049
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 11:19:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 68050

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370203
user_idpuste144468
fobject_idpuste68050
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste25781
_attachmentpuste1
_activepuste1
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się