Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-09-11 12:27:34  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 26805 o nazwie 'Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste26805
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteProjekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb
category_idpuste173
language_idpuste1
shortpusteProjekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb
fullpuste

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji –146

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2015-09-11 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-rozporzadzenia-ministra-administracji-i-cyfryzacji-w-sprawie-centralnego-punktu-systemu-powiadamiania-ratunkowego-oraz-punktow-centralnych-sluzb
2015-09-11 13:45:14  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-10-06 15:16:18  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-11-05 11:09:51  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Pole category_id zmieniło wartość z '173' na '174'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji <strong>w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punkt&oacute;w centralnych służb</strong> wraz z pismami towarzyszącymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji &ndash;146</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.</strong></p> ' na '<p> Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji <strong>w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punkt&oacute;w centralnych służb</strong> wraz z pismami towarzyszącymi.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji &ndash;146</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>UWAGA!</strong></p> <p> <strong>Prace nad projektem są obecnie kontynuowane w&nbsp;MSWiA.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id173174
full

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji –146

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb wraz z pismami towarzyszącymi.

 

Projekt znajduje się w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji –146

 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

 

UWAGA!

Prace nad projektem są obecnie kontynuowane w MSWiA.

2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 69573

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370298
user_idpuste144468
fobject_idpuste69573
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 69574

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370299
user_idpuste144468
fobject_idpuste69574
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 69575

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370300
user_idpuste144468
fobject_idpuste69575
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 69576

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370301
user_idpuste144468
fobject_idpuste69576
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 69577

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370302
user_idpuste144468
fobject_idpuste69577
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 69626

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370303
user_idpuste144468
fobject_idpuste69626
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 69627

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370304
user_idpuste144468
fobject_idpuste69627
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73956

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370305
user_idpuste144468
fobject_idpuste73956
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73957

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370306
user_idpuste144468
fobject_idpuste73957
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73958

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370307
user_idpuste144468
fobject_idpuste73958
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73959

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370308
user_idpuste144468
fobject_idpuste73959
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73960

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370309
user_idpuste144468
fobject_idpuste73960
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73961

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370310
user_idpuste144468
fobject_idpuste73961
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73962

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370311
user_idpuste144468
fobject_idpuste73962
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-12-15 12:14:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73963

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste370312
user_idpuste144468
fobject_idpuste73963
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste26805
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się