Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-31 14:22:58  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 269626 o nazwie 'Zapytanie o informację (RFI) dotyczące świadczenia usług chmurowych dla jednostek administracji publicznej w ramach programu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste269626
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteZapytanie o informację (RFI) dotyczące świadczenia usług chmurowych dla jednostek administracji publicznej w ramach programu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa
category_idpuste11551
language_idpuste1
shortpusteZapytanie o informację (RFI) dotyczące świadczenia usług chmurowych dla jednostek administracji publicznej w ramach programu Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa
fullpuste

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości świadczenia usług chmurowych wraz z szacunkową wyceną w ramach prowadzonego w Ministerstwie Cyfryzacji programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”.

 

Celem programu jest:

·        Wspieranie  podmiotów administracji publicznej w zakresie zarządzania  infrastrukturą teleinformatyczną;

·        Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej;

·        Optymalizacja kosztów utrzymania ww. systemów;

·        Wprowadzenie jednolitych standardów ochrony.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu planowanego zamówienia znajdą Państwo w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

 

Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres chmura@mc.gov.pl do dn. 15.11.2019 r.

publishfrompuste2019-10-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustezapytanie-o-informacje-rfi-dotyczace-swiadczenia-uslug-chmurowych-dla-jednostek-administracji-publicznej-w-ramach-programu-wspolna-infrastruktura-informatyczna-panstwa
2019-11-05 13:50:52  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-14 13:26:09  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości świadczenia usług chmurowych wraz z szacunkową wyceną w ramach prowadzonego w Ministerstwie Cyfryzacji programu &bdquo;Wsp&oacute;lna Infrastruktura Informatyczna Państwa&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem programu jest:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wspieranie&nbsp; podmiot&oacute;w administracji publicznej w zakresie zarządzania&nbsp; infrastrukturą teleinformatyczną;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiot&oacute;w administracji publicznej;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Optymalizacja koszt&oacute;w utrzymania ww. system&oacute;w;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wprowadzenie jednolitych standard&oacute;w ochrony.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu planowanego zam&oacute;wienia znajdą Państwo w załączonych do ogłoszenia dokumentach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres&nbsp;<a href="mailto:chmura@mc.gov.pl">chmura@mc.gov.pl</a>&nbsp;do dn. 15.11.2019 r.</p> ' na '<p> Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości świadczenia usług chmurowych wraz z szacunkową wyceną w ramach prowadzonego w Ministerstwie Cyfryzacji programu &bdquo;Wsp&oacute;lna Infrastruktura Informatyczna Państwa&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Celem programu jest:</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wspieranie&nbsp; podmiot&oacute;w administracji publicznej w zakresie zarządzania&nbsp; infrastrukturą teleinformatyczną;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiot&oacute;w administracji publicznej;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Optymalizacja koszt&oacute;w utrzymania ww. system&oacute;w;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wprowadzenie jednolitych standard&oacute;w ochrony.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu planowanego zam&oacute;wienia znajdą Państwo w załączonych do ogłoszenia dokumentach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strike>Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres&nbsp;<a href="mailto:chmura@mc.gov.pl">chmura@mc.gov.pl</a>&nbsp;do dn. 15.11.2019 r</strike></p> <p> &nbsp;</p> <p> UWAGA!</p> <p> W związku z dużym zainteresowaniem niniejszym zapytaniem oraz prośbami otrzymanymi od zainteresowanych informujemy, że termin na złożenie ofert <strong>został wydłużony.</strong> Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres&nbsp;<a href="mailto:chmura@mc.gov.pl">chmura@mc.gov.pl</a>&nbsp;<strong>do dn. 22.11.2019 r.</strong><br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości świadczenia usług chmurowych wraz z szacunkową wyceną w ramach prowadzonego w Ministerstwie Cyfryzacji programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”.

 

Celem programu jest:

·        Wspieranie  podmiotów administracji publicznej w zakresie zarządzania  infrastrukturą teleinformatyczną;

·        Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej;

·        Optymalizacja kosztów utrzymania ww. systemów;

·        Wprowadzenie jednolitych standardów ochrony.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu planowanego zamówienia znajdą Państwo w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

 

Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres chmura@mc.gov.pl do dn. 15.11.2019 r.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości świadczenia usług chmurowych wraz z szacunkową wyceną w ramach prowadzonego w Ministerstwie Cyfryzacji programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”.

 

Celem programu jest:

·        Wspieranie  podmiotów administracji publicznej w zakresie zarządzania  infrastrukturą teleinformatyczną;

·        Zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej;

·        Optymalizacja kosztów utrzymania ww. systemów;

·        Wprowadzenie jednolitych standardów ochrony.

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu planowanego zamówienia znajdą Państwo w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

 

Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres chmura@mc.gov.pl do dn. 15.11.2019 r

 

UWAGA!

W związku z dużym zainteresowaniem niniejszym zapytaniem oraz prośbami otrzymanymi od zainteresowanych informujemy, że termin na złożenie ofert został wydłużony. Prosimy o przekazanie odpowiedzi z załączonym wypełnionym formularzem wstępnej wyceny na adres chmura@mc.gov.pl do dn. 22.11.2019 r.


 

 

 

2019-11-14 13:26:09  caps2008 caps2008

Załączono plik 653815

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2547722
user_idpuste819897
fobject_idpuste653815
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste269626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 13:26:09  caps2008 caps2008

Załączono plik 653816

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2547723
user_idpuste819897
fobject_idpuste653816
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste269626
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-14 13:26:09  caps2008 caps2008

Załączono plik 655676

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2547724
user_idpuste819897
fobject_idpuste655676
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste269626
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się