Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-04 12:14:47  caps2008 caps2008

Utworzono artykuł 269901 o nazwie 'Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste269901
user_idpuste819897
resource_idpuste13
namepusteZaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych
category_idpuste15307
language_idpuste1
shortpusteZaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych - zapytanie ofertowe.
fullpuste
Zaproszenie do składania ofert
 
(dla zakupu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro)
 
 
Zamawiający:
 
 
Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na:
 
 
„Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych.”
 
 
Zakup zostanie dokonany w ramach projektu ,,Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 ,,Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty cenowej (wersja edytowalna do wypełnienia) zostały zamieszczone w załącznikach.

 

 

publishfrompuste2019-11-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustezaprojektowanie-wykonanie-i-dostarczenie-naklejek-samoprzylepnych
2019-11-04 12:15:50  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<div> Zaproszenie do składania ofert</div> <div> &nbsp;</div> <div> (dla zakupu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro)</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zamawiający:</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Kr&oacute;lewska 27, 00-060 Warszawa zaprasza Wykonawc&oacute;w do składania ofert cenowych na:</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>&bdquo;Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych.&rdquo;</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zakup zostanie dokonany w ramach projektu ,,Rozw&oacute;j Systemu Rejestr&oacute;w Państwowych&rdquo; wsp&oacute;łfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd&rdquo;, Działanie nr 2.1 ,,Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych&rdquo;.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <p> Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty cenowej (wersja edytowalna do wypełnienia) zostały zamieszczone w załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> </div> ' na '<div> Zaproszenie do składania ofert</div> <div> &nbsp;</div> <div> <br /> (dla zakupu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro)</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zamawiający:</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Kr&oacute;lewska 27, 00-060 Warszawa zaprasza Wykonawc&oacute;w do składania ofert cenowych na:</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>&bdquo;Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych.&rdquo;</strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Zakup zostanie dokonany w ramach projektu ,,Rozw&oacute;j Systemu Rejestr&oacute;w Państwowych&rdquo; wsp&oacute;łfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd&rdquo;, Działanie nr 2.1 ,,Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych&rdquo;.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <p> Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty cenowej (wersja edytowalna do wypełnienia) zostały zamieszczone w załącznikach.</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Zaproszenie do składania ofert
 
(dla zakupu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro)
 
 
Zamawiający:
 
 
Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na:
 
 
„Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych.”
 
 
Zakup zostanie dokonany w ramach projektu ,,Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 ,,Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty cenowej (wersja edytowalna do wypełnienia) zostały zamieszczone w załącznikach.

 

 

Zaproszenie do składania ofert
 

(dla zakupu o wartości nie przekraczającej 30 000 euro)
 
 
Zamawiający:
 
 
Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa zaprasza Wykonawców do składania ofert cenowych na:
 
 
„Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie naklejek samoprzylepnych.”
 
 
Zakup zostanie dokonany w ramach projektu ,,Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 ,,Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
 

Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem oferty cenowej (wersja edytowalna do wypełnienia) zostały zamieszczone w załącznikach.

2019-11-04 12:15:50  caps2008 caps2008

Załączono plik 654422

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2516333
user_idpuste819897
fobject_idpuste654422
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste269901
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-04 12:15:50  caps2008 caps2008

Załączono plik 654424

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2516334
user_idpuste819897
fobject_idpuste654424
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste269901
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się