Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-01-14 12:24:36  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 275 o nazwie 'Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2014 r. zadań ...'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste275
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteInformacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2014 r. zadań ...
category_idpuste30
language_idpuste1
shortpusteInformacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2014 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych...
fullpuste
Informacja o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2014 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
 
 
Uwaga!
 
 
Załącznik NR 1 - Wnioski 2014 ZIP można uzyskać klikając na link:
 
 
 
 
Pozostałe informacje umieszczono w załącznikach poniżej.
publishfrompuste2013-01-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-na-realizacje-w-2014-r-zadan
2013-01-14 12:24:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3866

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12361
user_idpuste144468
fobject_idpuste3866
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste275
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-01-14 12:24:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3867

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12362
user_idpuste144468
fobject_idpuste3867
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste275
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-01-14 12:24:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3868

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12363
user_idpuste144468
fobject_idpuste3868
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste275
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-01-14 12:24:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3869

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12364
user_idpuste144468
fobject_idpuste3869
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste275
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-01-14 12:24:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3870

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12365
user_idpuste144468
fobject_idpuste3870
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste275
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-01-14 12:24:36  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 3871

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste12366
user_idpuste144468
fobject_idpuste3871
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste275
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się