Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-01-14 14:30:07  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 276 o nazwie 'Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r....'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste276
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteLista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r....
category_idpuste136
language_idpuste1
shortpusteLista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych
fullpuste

Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnycm (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).

 

Listy gmin wpisanych do rejestru gmin na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2013-01-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustelista-gmin-wpisanych-na-podstawie-art-12-ustawy-z-dnia-6-stycznia-2005-r
2013-01-14 15:59:37  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r....' na 'Lista gmin wpisanych na podstawie art.10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r....'

Pole short zmieniło wartość z 'Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych' na 'Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnycm (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Listy gmin wpisanych do rejestru gmin na kt&oacute;rych obszarze używane są nazwy w języku mniejszości umieszczono w załącznikach.</strong></p> ' na '<p> Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnycm (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z p&oacute;źn. zm.).</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Listy gmin wpisanych do Urzędowego Rejestru Gmin,&nbsp; w kt&oacute;rych jest używany język pomocniczy oraz Rejestr gmin, na kt&oacute;rych obszarze używane są nazwy w języku mniejszości umieszczono w załącznikach.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameLista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r....Lista gmin wpisanych na podstawie art.10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r....
shortLista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznychLista gmin wpisanych na podstawie art. 10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych
full

Lista gmin wpisanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnycm (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).

 

Listy gmin wpisanych do rejestru gmin na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości umieszczono w załącznikach.

Lista gmin wpisanych na podstawie art. 10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnycm (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).

 

Listy gmin wpisanych do Urzędowego Rejestru Gmin,  w których jest używany język pomocniczy oraz Rejestr gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości umieszczono w załącznikach.

2013-05-10 12:01:45  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-05-10 12:13:55  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-10-17 15:26:51  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-03-18 08:11:01  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-03-19 08:17:02  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-06-02 10:17:12  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2014-10-07 10:18:43  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2014-10-10 12:17:31  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2015-04-17 13:01:36  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2015-07-24 10:39:27  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-07-24 10:39:27  caps2008 caps2008

Załączono plik 8808

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste243194
user_idpuste819897
fobject_idpuste8808
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste276
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-07-24 10:39:27  caps2008 caps2008

Załączono plik 8809

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste243195
user_idpuste819897
fobject_idpuste8809
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste276
_attachmentpuste1
2015-07-24 10:39:27  caps2008 caps2008

Załączono plik 11969

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste243196
user_idpuste819897
fobject_idpuste11969
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste276
_attachmentpuste1
2015-07-24 10:39:27  caps2008 caps2008

Załączono plik 18256

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste243197
user_idpuste819897
fobject_idpuste18256
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste276
_attachmentpuste1
2015-07-24 10:39:27  caps2008 caps2008

Załączono plik 44039

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste243198
user_idpuste819897
fobject_idpuste44039
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste276
_attachmentpuste1
2015-07-24 10:39:27  caps2008 caps2008

Załączono plik 62250

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste243199
user_idpuste819897
fobject_idpuste62250
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste276
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się