Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-12-02 09:03:27  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 278184 o nazwie 'Raport, powstały w wyniku umowy nr 48/DODiRK/OD/2019 dot. przeprowadzonego badania User Experience portalu www.dane.gov.pl'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste278184
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteRaport, powstały w wyniku umowy nr 48/DODiRK/OD/2019 dot. przeprowadzonego badania User Experience portalu www.dane.gov.pl
category_idpuste22933
language_idpuste1
shortpusteRaport, powstały w wyniku umowy nr 48/DODiRK/OD/2019 dot. przeprowadzonego badania User Experience portalu www.dane.gov.pl
fullpuste

 

W pierwszej części raport zawiera opis metodologii, według której przeprowadzone zostały testy użyteczności serwisu Otwarte Dane (www.dane.gov.pl). W drugiej części raportu prezentowane są informacje na temat tego, jak użytkownicy radzili sobie z poszczególnymi zdaniami weryfikującymi użyteczność wdrożonych rozwiązań, omawiane są  problemy i dobre strony funkcji istniejących na stronie. Raport prezentuje również rekomendacje zmian, jakie wynikają z przeprowadzonych badań.

publishfrompuste2019-12-02 00:00:00
_activepuste1
slugpusteraport-powstaly-w-wyniku-umowy-nr-48-dodirk-od-2019-dot-przeprowadzonego-badania-user-experience-portalu-www-dane-gov-pl
2019-12-02 09:03:27  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 672250

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2596535
user_idpuste2500030
fobject_idpuste672250
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste278184
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się