Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-07-21 15:05:57  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 2785 o nazwie 'Załatwianie spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2785
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteZałatwianie spraw
category_idpuste758
language_idpuste1
shortpusteZałatwianie i prowadzenie spraw - Departament Prawny
fullpuste

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

publishfrompuste2014-07-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustezalatwianie-spraw
2014-07-21 15:05:57  Tadeusz Mąkosa

Pole slug zmieniło wartość z 'zalatwianie-spraw' na '2785_zalatwianie-spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzalatwianie-spraw2785_zalatwianie-spraw
2014-07-22 11:58:23  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</div> <div> prowadzi:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - rejestr akt&oacute;w normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra</div> <div> Administracji i Cyfryzacji;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu</div> <div> i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia</div> <div> 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).</div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> ' na '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</div> <div> prowadzi:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - rejestr akt&oacute;w normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra</div> <div> Administracji i Cyfryzacji;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu</div> <div> i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia</div> <div> 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).</div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:</strong>&nbsp;<a href="http://sekretariat.dp@mac.gov.pl">http://sekretariat.dp@mac.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych określa uchwała nr 190 Rady</p> <div> Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r.,</div> <div> &nbsp;</div> <div> poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: http://sekretariat.dp@mac.gov.pl

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r.,
 
poz. 979, z późn. zm.).
 
Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.
2014-07-22 12:00:18  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</div> <div> prowadzi:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - rejestr akt&oacute;w normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra</div> <div> Administracji i Cyfryzacji;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu</div> <div> i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia</div> <div> 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).</div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:</strong>&nbsp;<a href="http://sekretariat.dp@mac.gov.pl">http://sekretariat.dp@mac.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych określa uchwała nr 190 Rady</p> <div> Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r.,</div> <div> &nbsp;</div> <div> poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></div> ' na '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</div> <div> prowadzi:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - rejestr akt&oacute;w normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra</div> <div> Administracji i Cyfryzacji;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu</div> <div> i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia</div> <div> 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).</div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:</strong>&nbsp;<a href="http://sekretariat.dp@mac.gov.pl">http://sekretariat.dp@mac.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong> określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r., poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</p> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: http://sekretariat.dp@mac.gov.pl

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r.,
 
poz. 979, z późn. zm.).
 
Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: http://sekretariat.dp@mac.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z późn. zm.).

 
Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.
2014-07-23 11:26:10  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</div> <div> prowadzi:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - rejestr akt&oacute;w normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra</div> <div> Administracji i Cyfryzacji;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu</div> <div> i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia</div> <div> 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).</div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:</strong>&nbsp;<a href="http://sekretariat.dp@mac.gov.pl">http://sekretariat.dp@mac.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong> określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r., poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</p> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></div> ' na '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</div> <div> prowadzi:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - rejestr akt&oacute;w normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra</div> <div> Administracji i Cyfryzacji;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu</div> <div> i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia</div> <div> 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).</div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail: sekretariat.dp@mac.gov.pl</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong> określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r., poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</p> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: http://sekretariat.dp@mac.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z późn. zm.).

 
Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mac.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z późn. zm.).

 
Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.
2014-07-23 12:31:24  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</div> <div> prowadzi:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - rejestr akt&oacute;w normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra</div> <div> Administracji i Cyfryzacji;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu</div> <div> i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia</div> <div> 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).</div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail: sekretariat.dp@mac.gov.pl</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong> określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r., poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</p> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></div> ' na '<p> <strong>Szczeg&oacute;łowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym</strong></p> <p> &nbsp;</p> <div> Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</div> <div> prowadzi:</div> <div> &nbsp;</div> <div> - rejestr akt&oacute;w normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra</div> <div> Administracji i Cyfryzacji;</div> <div> &nbsp;</div> <div> - ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.</div> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu</div> <div> i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia</div> <div> 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).</div> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Sekretariat &nbsp;Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15</strong></p> <p> <strong>e-mail:&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.dp@mac.gov.pl">sekretariat.dp@mac.gov.pl</a></strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Tryb opracowywania i przyjmowania dokument&oacute;w rządowych</strong> określa uchwała nr 190 Rady Ministr&oacute;w z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministr&oacute;w (M.P. z 2013 r., poz. 979, z p&oacute;źn. zm.).</p> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Szczeg&oacute;łowa informacja została zamieszczona w załączniku.</strong></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mac.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z późn. zm.).

 
Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia i załatwiania spraw w Departamencie Prawnym

 

Departament Prawny, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
prowadzi:
 
- rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra
Administracji i Cyfryzacji;
 
- ewidencję pełnomocnictw i upoważnień Ministra Administracji i Cyfryzacji.
 
 
Informacje zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach podlegają udostępnieniu
i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2014 r., poz. 782).

 

Sekretariat  Departamentu Prawnego - tel. 22 245 59 15

e-mail: sekretariat.dp@mac.gov.pl

 

 

Tryb opracowywania i przyjmowania dokumentów rządowych określa uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2013 r., poz. 979, z późn. zm.).

 
Szczegółowa informacja została zamieszczona w załączniku.
2014-07-23 12:31:24  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 14395

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste55993
user_idpuste144468
fobject_idpuste14395
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste2785
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się