Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2014-07-22 13:48:43  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Załatwiane spraw' na 'Załatwianie spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameZałatwiane sprawZałatwianie spraw
2014-07-23 11:27:27  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w <strong>Departamencie do Spraw Usuwania Skutk&oacute;w Klęsk Żywiołowych </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> <strong>Tel. 22&nbsp;245 54 84; </strong></p> <p> <strong>e-mail -</strong>&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.duskz@mac.gov.pl">sekretariat.duskz@mac.gov.pl</a></p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w <strong>Departamencie do Spraw Usuwania Skutk&oacute;w Klęsk Żywiołowych </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> <strong>Tel. 22&nbsp;245 54 84; </strong></p> <p> <strong>e-mail -</strong>&nbsp;<strong> sekretariat.duskz@mac.gov.pl</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 54 84;

e-mail -  sekretariat.duskz@mac.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 54 84;

e-mail -  sekretariat.duskz@mac.gov.pl

2014-07-23 12:29:50  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w <strong>Departamencie do Spraw Usuwania Skutk&oacute;w Klęsk Żywiołowych </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> <strong>Tel. 22&nbsp;245 54 84; </strong></p> <p> <strong>e-mail -</strong>&nbsp;<strong> sekretariat.duskz@mac.gov.pl</strong></p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w <strong>Departamencie do Spraw Usuwania Skutk&oacute;w Klęsk Żywiołowych </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> <strong>Tel. 22&nbsp;245 54 84; </strong></p> <p> <strong>e-mail -</strong>&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.duskz@mac.gov.pl"><strong>&nbsp;sekretariat.duskz@mac.gov.pl</strong></a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 54 84;

e-mail -  sekretariat.duskz@mac.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 54 84;

e-mail -  sekretariat.duskz@mac.gov.pl

2014-07-25 11:23:55  Tadeusz Mąkosa

Pole short zmieniło wartość z 'Załatwianie spraw w DUSKŻ' na 'Załatwianie spraw w DUSKŻiZ'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w <strong>Departamencie do Spraw Usuwania Skutk&oacute;w Klęsk Żywiołowych </strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> <strong>Tel. 22&nbsp;245 54 84; </strong></p> <p> <strong>e-mail -</strong>&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.duskz@mac.gov.pl"><strong>&nbsp;sekretariat.duskz@mac.gov.pl</strong></a></p> ' na '<p> Szczeg&oacute;łowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w <strong>Departamencie do Spraw Usuwania Skutk&oacute;w Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego&nbsp;</strong>można uzyskać w sekretariacie departamentu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Dane kontaktowe:</p> <p> <strong>Tel. 22&nbsp;245 54 84; </strong></p> <p> <strong>e-mail -</strong>&nbsp;<a href="mailto:sekretariat.duskz@mac.gov.pl"><strong>&nbsp;sekretariat.duskz@mac.gov.pl</strong></a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortZałatwianie spraw w DUSKŻZałatwianie spraw w DUSKŻiZ
full

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 54 84;

e-mail -  sekretariat.duskz@mac.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 54 84;

e-mail -  sekretariat.duskz@mac.gov.pl

2014-07-22 08:46:09  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 2798 o nazwie 'Załatwiane spraw'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2798
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteZałatwiane spraw
category_idpuste762
language_idpuste1
shortpusteZałatwianie spraw w DUSKŻ
fullpuste

Szczegółowe informacje dotyczące trybu załatwiania spraw w Departamencie do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych można uzyskać w sekretariacie departamentu.

 

Dane kontaktowe:

Tel. 22 245 54 84;

e-mail -  sekretariat.duskz@mac.gov.pl

publishfrompuste2014-07-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustezalatwiane-spraw

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się