Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-12-11 14:22:21  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 281226 o nazwie 'Warsztaty - Praktyczne problemy wdrożenia Uchwały „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” i katalogu usług publicznej chmury obliczeniowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste281226
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteWarsztaty - Praktyczne problemy wdrożenia Uchwały „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” i katalogu usług publicznej chmury obliczeniowej
category_idpuste11551
language_idpuste1
shortpusteWarsztaty - Praktyczne problemy wdrożenia Uchwały „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” i katalogu usług publicznej chmury obliczeniowej
fullpuste

W związku z zaproszeniem Ministerstwa Cyfryzacji przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji do udziału w warsztatach otwartych, poniżej publikujemy pełną treść ogłoszenia ze strony Internetowej Izby:

„Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) organizuje 13 grudnia (piątek) o godzinie 9:30 w siedzibie Izby otwarte warsztaty pn. <<Praktyczne problemy wdrożenia Uchwały „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” i katalogu usług publicznej chmury obliczeniowej>>. Celem warsztatów jest omówienie zagadnień i wątpliwości jakie pojawiły się po opublikowaniu Uchwały wśród członków Izby i wszystkich innych podmiotów jakie są zainteresowane procesami wdrażania chmury obliczeniowej w sektorze finansów publicznych po procesie przygotowywania przez naszych członków formularzy rozeznania rynku. W szczególności poruszanymi zagadnieniami będą rozróżnienie pomiędzy dostawcą chmury obliczeniowej a wykonawcą, aspekty wymagań dot. bezpieczeństwa, zarządzania danymi w chmurze, migracja i zabezpieczanie przed vendor-lock, a także modele rozliczeń w procesie zamówień publicznych. Wynikiem warsztatów powinny być wypracowane uwagi oraz ewentualne problemy, które nie zostały dostatecznie zaadresowane w dotychczasowym procesie. Wnioski i postulaty wynikające z warsztatu zostaną opracowane i opublikowane przez PIIT. Przewidujemy, że warsztat potrwa do godziny 13:30.

 

Spotkanie ma charakter otwarty. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem Izby biuro@piit.org.pl.

Ze względu na ograniczenia lokalowe Izba może zdecydować o limicie osób jakie wezmą udział w warsztacie.”

publishfrompuste2019-12-11 00:00:00
_activepuste1
slugpustewarsztaty-praktyczne-problemy-wdrozenia-uchwaly-wspolna-infrastruktura-informatyczna-panstwa-i-katalogu-uslug-publicznej-chmury-obliczeniowej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się