Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-12-20 13:25:15  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-09 13:36:28  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne oraz niekt&oacute;rych innych ustaw system rejestr&oacute;w państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zakładka zawiera:</p> <ol> <li> Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</li> <li> Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</li> </ol> <p> &nbsp;</p> <p> Załącznik:</p> <ol> <li> Standardy technologiczne Systemu rejestr&oacute;w państwowych</li> </ol> ' na '<p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -&nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> zawierają:</p> <p> 1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> 2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw system rejestrów państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestrów państwowych.

 

Zakładka zawiera:

  1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.
  2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

 

Załącznik:

  1. Standardy technologiczne Systemu rejestrów państwowych

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem - 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

zawierają:

1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.

2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

2020-01-09 13:37:24  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -&nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> zawierają:</p> <p> 1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> 2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</p> ' na '<p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> zawierają:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> 2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem - 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

zawierają:

1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.

2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

zawierają:

 

1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.

2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

2020-01-09 13:37:58  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> zawierają:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> 2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</p> ' na '<p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> zawierają:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> 2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

zawierają:

 

1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.

2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

 

zawierają:

 

1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.

2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

2020-01-09 13:48:02  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> zawierają:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> 2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne oraz niekt&oacute;rych innych ustaw system rejestr&oacute;w państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestr&oacute;w państwowych.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> zawierają:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> 2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

 

zawierają:

 

1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.

2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

 

Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw system rejestrów państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestrów państwowych. 

 

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

 

zawierają:

 

1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.

2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

2020-09-21 17:16:59  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne oraz niekt&oacute;rych innych ustaw system rejestr&oacute;w państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestr&oacute;w państwowych.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> zawierają:</p> <p> &nbsp;</p> <p> 1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</p> <p> 2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informacji działalności podmiot&oacute;w realizujących zadania publiczne oraz niekt&oacute;rych innych ustaw system rejestr&oacute;w państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestr&oacute;w państwowych.&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -</p> <p> &nbsp;</p> <p> <a href="https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych">https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> zawierają:</p> <ol> <li> Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestr&oacute;w państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestr&oacute;w państwowych.</li> <li> Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestr&oacute;w państwowych.</li> </ol> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw system rejestrów państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestrów państwowych. 

 

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

 

zawierają:

 

1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.

2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

 

Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw system rejestrów państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestrów państwowych. 

 

Materiały opublikowane pod wskazanym linkiem -

 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/standardy-dolaczenia-nowych-rejestrow-do-systemu-rejestrow-panstwowych

 

zawierają:

  1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.
  2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.
2019-12-20 13:24:14  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 284163 o nazwie 'Standardy technologiczne Systemu Rejestrów Państwowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste284163
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteStandardy technologiczne Systemu Rejestrów Państwowych
category_idpuste47825
language_idpuste1
shortpusteStandardy technologiczne Systemu Rejestrów Państwowych
fullpuste

Zgodnie z art. 13b ustawy z dn. 16 października 2019 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw system rejestrów państwowych jest rozwiązaniem organizacyjno-technicznym wykorzystywanym do prowadzenia rejestrów państwowych.

 

Zakładka zawiera:

  1. Standardy technologiczne funkcjonowania systemu rejestrów państwowych oraz wymiany danych przetwarzanych w rejestrach publicznych utrzymywanych z wykorzystaniem systemu rejestrów państwowych.
  2. Informacje o rejestrach prowadzonych w systemie rejestrów państwowych.

 

Załącznik:

  1. Standardy technologiczne Systemu rejestrów państwowych
publishfrompuste2019-12-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustestandardy-technologiczne-systemu-rejestrow-panstwowych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się