Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-10-06 12:49:11  caps2008 caps2008

Utworzono artykuł 28523 o nazwie 'Wykaz Prac Legislacyjnych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28523
user_idpuste819897
resource_idpuste13
namepusteWykaz Prac Legislacyjnych
category_idpuste172
language_idpuste1
shortpusteWykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie
fullpuste

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie

 

[sporządzony na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]

 

 

 

Aktualny Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra AiC został umieszczony w załączniku.

publishfrompuste2015-10-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-prac-legislacyjnych
2015-10-06 12:50:10  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-10-26 14:36:19  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-11-04 11:53:12  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-11-04 11:53:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 73809

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste321045
user_idpuste144468
fobject_idpuste73809
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste28523
_attachmentpuste1
2015-11-04 11:53:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 77498

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste321046
user_idpuste144468
fobject_idpuste77498
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste28523
_attachmentpuste1
2015-11-04 11:53:12  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 79131

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste321047
user_idpuste144468
fobject_idpuste79131
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste28523
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się