Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-01-31 13:05:53  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 286 o nazwie 'Zorganizowanie festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste286
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteZorganizowanie festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.
category_idpuste30
language_idpuste1
shortpusteRealizacja zadania polegającego na zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.
fullpuste

Realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.

 

Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2013-01-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustezorganizowanie-festiwalu-rockowego-skierowanego-do-mniejszosci-bialoruskiej-w-polsce
2013-02-01 08:27:25  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-04-09 15:50:08  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-04-09 15:53:30  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Realizacja zadania polegającego na <strong>zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.</strong></p> ' na '<p> Realizacja zadania polegającego na <strong>zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi oraz załącznik z rozstrzygnięcia umieszczono w załącznikach.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.

 

Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.

 

Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi oraz załącznik z rozstrzygnięcia umieszczono w załącznikach.

2013-04-10 12:31:33  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Realizacja zadania polegającego na <strong>zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi oraz załącznik z rozstrzygnięcia umieszczono w załącznikach.</strong></p> ' na '<p> Realizacja zadania polegającego na <strong>zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce. </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi oraz załącznik z rozstrzygnięcia umieszczono w załącznikach.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &bdquo;<strong>Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania pn.: <em>Organizacja festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce</em></strong></p> <p> Dnia 2 kwietnia 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził wynik postępowania konkursowego dotyczącego wniosk&oacute;w złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: &bdquo;Organizacja festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce&rdquo; ogłoszonego dnia 31 stycznia 2013 r. i zlecił Fundacji Villa Sokrates realizację zadania pn. &bdquo;Festiwal Muzyki Młodej Białorusi <em>Basowiszcza 2013&rdquo;, przyznając na ten cel dotację w kwocie 100.000 złotych</em>.&rdquo;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.

 

Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi oraz załącznik z rozstrzygnięcia umieszczono w załącznikach.

Realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce.

 

Opis zadania publicznego wraz z pismami towarzyszącymi oraz załącznik z rozstrzygnięcia umieszczono w załącznikach.

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania pn.: Organizacja festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce

Dnia 2 kwietnia 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził wynik postępowania konkursowego dotyczącego wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja festiwalu rockowego skierowanego do mniejszości białoruskiej w Polsce” ogłoszonego dnia 31 stycznia 2013 r. i zlecił Fundacji Villa Sokrates realizację zadania pn. „Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszcza 2013”, przyznając na ten cel dotację w kwocie 100.000 złotych.”

 

 

2013-04-10 12:31:33  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 4004

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17444
user_idpuste144468
fobject_idpuste4004
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste286
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-04-10 12:31:33  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 4611

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste17445
user_idpuste144468
fobject_idpuste4611
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste286
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się