Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2011-12-23 14:57:38  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 3 o nazwie 'Zadania'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteZadania
category_idpuste10
language_idpuste1
shortpusteZakres zadań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
fullpuste

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmuje się sprawami:

- administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;

- reform i organizacji struktur administracji publicznej;

- zespolonej administracji rządowej w województwie;

- podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;

- geodezji i kartografii;

- zbiórek publicznych;

- prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

- informatyzacji administracji publicznej;

- systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;

- technologii i technik informacyjnych;

- standardów informatycznych;

- wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;

- zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

- realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;

- poczty i telekomunikacji.

publishfrompuste2011-12-23 00:00:00
_activepuste1
versionpustepuste
createdpuste2011-12-23 14:59:33.601121
modifiedpuste2011-12-23 14:59:33.601121
slugpustezadania
2014-07-25 10:47:31  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<h3 dir="rtl" style="text-align: left"> Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmuje się sprawami:</h3> <p> - administracji, w tym organizacji urzęd&oacute;w administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;</p> <p> - reform i organizacji struktur administracji publicznej;</p> <p> - zespolonej administracji rządowej w wojew&oacute;dztwie;</p> <p> - podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiekt&oacute;w fizjograficznych;</p> <p> - geodezji i kartografii;</p> <p> - zbi&oacute;rek publicznych;</p> <p> - prowadzenia rejestru podmiot&oacute;w wykonujących zawodową działalność lobbingową;</p> <p> - informatyzacji administracji publicznej;</p> <p> - system&oacute;w i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;</p> <p> - technologii i technik informacyjnych;</p> <p> - standard&oacute;w informatycznych;</p> <p> - wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;</p> <p> - zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;</p> <p> - rozwoju społeczeństwa informacyjnego;</p> <p> - realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;</p> <p> - poczty i telekomunikacji.</p> ' na '<h3 dir="rtl" style="text-align: left"> :Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmuje się sprawami &nbsp;</h3> <p> - administracji, w tym organizacji urzęd&oacute;w administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;</p> <p> - reform i organizacji struktur administracji publicznej;</p> <p> - zespolonej administracji rządowej w wojew&oacute;dztwie;</p> <p> - podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiekt&oacute;w fizjograficznych;</p> <p> - geodezji i kartografii;</p> <p> - zbi&oacute;rek publicznych;</p> <p> - prowadzenia rejestru podmiot&oacute;w wykonujących zawodową działalność lobbingową;</p> <p> - informatyzacji administracji publicznej;</p> <p> - system&oacute;w i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;</p> <p> - technologii i technik informacyjnych;</p> <p> - standard&oacute;w informatycznych;</p> <p> - wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;</p> <p> - zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;</p> <p> - rozwoju społeczeństwa informacyjnego;</p> <p> - realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;</p> <p> - poczty i telekomunikacji.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmuje się sprawami:

- administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;

- reform i organizacji struktur administracji publicznej;

- zespolonej administracji rządowej w województwie;

- podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;

- geodezji i kartografii;

- zbiórek publicznych;

- prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

- informatyzacji administracji publicznej;

- systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;

- technologii i technik informacyjnych;

- standardów informatycznych;

- wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;

- zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

- realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;

- poczty i telekomunikacji.

:Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmuje się sprawami  

- administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;

- reform i organizacji struktur administracji publicznej;

- zespolonej administracji rządowej w województwie;

- podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;

- geodezji i kartografii;

- zbiórek publicznych;

- prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

- informatyzacji administracji publicznej;

- systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;

- technologii i technik informacyjnych;

- standardów informatycznych;

- wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;

- zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

- realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;

- poczty i telekomunikacji.

versionpustepuste
created2011-12-23 14:59:33.601121puste
modified2011-12-23 14:59:33.601121puste
2015-11-03 12:32:15  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<h3 dir="rtl" style="text-align: left"> :Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmuje się sprawami &nbsp;</h3> <p> - administracji, w tym organizacji urzęd&oacute;w administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;</p> <p> - reform i organizacji struktur administracji publicznej;</p> <p> - zespolonej administracji rządowej w wojew&oacute;dztwie;</p> <p> - podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiekt&oacute;w fizjograficznych;</p> <p> - geodezji i kartografii;</p> <p> - zbi&oacute;rek publicznych;</p> <p> - prowadzenia rejestru podmiot&oacute;w wykonujących zawodową działalność lobbingową;</p> <p> - informatyzacji administracji publicznej;</p> <p> - system&oacute;w i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;</p> <p> - technologii i technik informacyjnych;</p> <p> - standard&oacute;w informatycznych;</p> <p> - wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;</p> <p> - zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;</p> <p> - rozwoju społeczeństwa informacyjnego;</p> <p> - realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;</p> <p> - poczty i telekomunikacji.</p> ' na '<h3> Szczeg&oacute;łowe zadania, regulamin organizacyjny oraz zakresy czynności Sekretarza Stanu,Podsekretarzy oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.&nbsp;</h3> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><u><strong>Załącznik Nr 1</strong></u>. </span>- <span style="font-size:1em;">Szczeg&oacute;łowe zadania i regulamin organizacyjny reguluje Zarządzenie Nr 3 Ministra</span> Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2014 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <u><strong>Załącznik Nr 2.</strong></u> - &nbsp;<span style="font-size:1em;">Zakresy czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <h3> &nbsp;</h3> <h3> &nbsp;</h3> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

:Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zajmuje się sprawami  

- administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych;

- reform i organizacji struktur administracji publicznej;

- zespolonej administracji rządowej w województwie;

- podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;

- geodezji i kartografii;

- zbiórek publicznych;

- prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

- informatyzacji administracji publicznej;

- systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;

- technologii i technik informacyjnych;

- standardów informatycznych;

- wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;

- zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;

- rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

- realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji;

- poczty i telekomunikacji.

Szczegółowe zadania, regulamin organizacyjny oraz zakresy czynności Sekretarza Stanu,Podsekretarzy oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

 

Załącznik Nr 1. - Szczegółowe zadania i regulamin organizacyjny reguluje Zarządzenie Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2014 r.

 

Załącznik Nr 2. -  Zakresy czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego

 

 

 

 

 

2015-11-03 12:32:15  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 78906

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste319963
user_idpuste144468
fobject_idpuste78906
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste3
_attachmentpuste1
_activepuste1
2015-11-03 12:32:15  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 78907

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste319964
user_idpuste144468
fobject_idpuste78907
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste3
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się