Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2013-01-31 14:53:10  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 301 o nazwie 'WIELKOPOLSKIE'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste301
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteWIELKOPOLSKIE
category_idpuste159
language_idpuste1
shortpusteWielkopolskie - Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 r.
fullpuste

Wielkopolskie - Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2013 r.

publishfrompuste2013-01-31 00:00:00
_activepuste1
slugpustewielkopolskie
2013-06-26 13:23:58  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-07-29 12:35:50  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-09-06 12:48:58  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-09-25 10:18:19  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-10-31 13:52:34  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-11-18 08:52:32  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2013-11-18 08:52:32  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 4023

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28445
user_idpuste144468
fobject_idpuste4023
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-18 08:52:32  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 5393

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28446
user_idpuste144468
fobject_idpuste5393
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-18 08:52:32  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 5624

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28447
user_idpuste144468
fobject_idpuste5624
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-18 08:52:32  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 5987

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28448
user_idpuste144468
fobject_idpuste5987
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-18 08:52:32  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6152

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28449
user_idpuste144468
fobject_idpuste6152
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-18 08:52:32  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6571

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28450
user_idpuste144468
fobject_idpuste6571
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste301
_attachmentpuste1
_activepuste1
2013-11-18 08:52:32  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 6853

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste28451
user_idpuste144468
fobject_idpuste6853
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste301
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się