Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-04-23 12:28:58  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 319395 o nazwie 'Projekt stanowiska rządu RP ws. dokumentu KE „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” - (COM(2020)50)'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste319395
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteProjekt stanowiska rządu RP ws. dokumentu KE „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” - (COM(2020)50)
category_idpuste52999
language_idpuste1
shortpusteProjekt stanowiska rządu RP ws. dokumentu KE „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” - (COM(2020)50)
fullpuste

Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.

Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytetów rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa.

Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciągów komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G. „Sieć 5G dla Europy: plan działania – komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.

publishfrompuste2020-04-23 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekt-stanowiska-rzadu-rp-ws-dokumentu-ke-bezpieczne-wprowadzanie-sieci-5g-w-ue-wdrazanie-unijnego-zestawu-narzedzi-com-2020-50
2020-04-23 12:32:58  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.</p> <p> Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytet&oacute;w rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standard&oacute;w cyberbezpieczeństwa.</p> <p> Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciąg&oacute;w komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.</p> <p> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Region&oacute;w pt. &bdquo;Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi&rdquo; jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> &nbsp;&bdquo;Sieć 5G dla Europy: plan działania &ndash; komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.</p> </div> </div> ' na '<p> Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.</p> <p> Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytet&oacute;w rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standard&oacute;w cyberbezpieczeństwa.</p> <p> Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciąg&oacute;w komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.</p> <p> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Region&oacute;w pt. &bdquo;Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi&rdquo; jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> &nbsp;&bdquo;Sieć 5G dla Europy: plan działania &ndash; komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dalsze niezbędne informacje umiesczono w załącznikach.</strong></p> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.

Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytetów rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa.

Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciągów komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G. „Sieć 5G dla Europy: plan działania – komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.

Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.

Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytetów rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa.

Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciągów komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G. „Sieć 5G dla Europy: plan działania – komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.

 

Dalsze niezbędne informacje umiesczono w załącznikach.

2020-04-23 12:33:30  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.</p> <p> Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytet&oacute;w rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standard&oacute;w cyberbezpieczeństwa.</p> <p> Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciąg&oacute;w komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.</p> <p> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Region&oacute;w pt. &bdquo;Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi&rdquo; jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> &nbsp;&bdquo;Sieć 5G dla Europy: plan działania &ndash; komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dalsze niezbędne informacje umiesczono w załącznikach.</strong></p> </div> </div> ' na '<p> Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.</p> <p> Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytet&oacute;w rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standard&oacute;w cyberbezpieczeństwa.</p> <p> Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciąg&oacute;w komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.</p> <p> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Region&oacute;w pt. &bdquo;Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi&rdquo; jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> &nbsp;&bdquo;Sieć 5G dla Europy: plan działania &ndash; komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dalsze niezbędne informacje umieszczono w załącznikach.</strong></p> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.

Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytetów rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa.

Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciągów komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G. „Sieć 5G dla Europy: plan działania – komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.

 

Dalsze niezbędne informacje umiesczono w załącznikach.

Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.

Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytetów rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa.

Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciągów komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G. „Sieć 5G dla Europy: plan działania – komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.

 

Dalsze niezbędne informacje umieszczono w załącznikach.

2020-04-28 07:26:39  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-04-28 07:32:15  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-04-28 07:59:48  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-08-04 12:32:29  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.</p> <p> Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytet&oacute;w rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standard&oacute;w cyberbezpieczeństwa.</p> <p> Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciąg&oacute;w komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.</p> <p> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Region&oacute;w pt. &bdquo;Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi&rdquo; jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> &nbsp;&bdquo;Sieć 5G dla Europy: plan działania &ndash; komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dalsze niezbędne informacje umieszczono w załącznikach.</strong></p> </div> </div> ' na '<p> Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.</p> <p> Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytet&oacute;w rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standard&oacute;w cyberbezpieczeństwa.</p> <p> Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gł&oacute;wnych ciąg&oacute;w komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.</p> <p> Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Region&oacute;w pt. &bdquo;Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi&rdquo; jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G.</p> <div> <br clear="all" /> <hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p> &nbsp;&bdquo;Sieć 5G dla Europy: plan działania &ndash; komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dalsze niezbędne informacje umieszczono w załącznikach.</strong></p> </div> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.

Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytetów rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa.

Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż gumowcach ciągów komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G. „Sieć 5G dla Europy: plan działania – komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.

 

Dalsze niezbędne informacje umieszczono w załącznikach.

Technologia szerokopasmowej sieci komunikacji 5G, w znacznym stopniu zrewolucjonizuje nasze gospodarki i w przyszłości będzie podstawą funkcjonowania państwa w zakresie mobilnej telekomunikacji.

Z uwagi na fakt, że technologia 5G będzie mieć wpływ na niemal wszystkie aspekty życia obywateli Polski oraz całej Unii Europejskiej, jednym z priorytetów rządu RP jest zapewnienie, aby technologia ta spełniała wymagania bezpieczeństwa. Zakłada się, że w związku z tym konieczne będą zmiany prawne oraz organizacyjne, aby umożliwić odpowiednią kontrolę nad zapewnieniem odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa.

Już w 2016 r. Komisja Europejska dostrzegła konieczność jak najszybszego wprowadzenia na terytorium UE technologii 5G. Ponadto, zobligowano państwa członkowskie UE do wprowadzenia tej nowej technologii na obszarach miejskich oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych do 2025 r. Co więcej, KE wymaga, aby pierwsze testowe środowiska 5G powstały jeszcze w bieżącym roku.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Bezpieczne wprowadzanie sieci 5G w UE - wdrażanie unijnego zestawu narzędzi” jest logiczną kontynuacją działań na poziomie europejskim zapoczątkowanym przez wydanie w marcu 2019 r. zalecenia Komisji (UE) 2019/534 w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Dokument ten jest mapą drogową w procesie mityzacji zagrożeń związanych z wprowadzenie technologii 5G. „Sieć 5G dla Europy: plan działania – komunikat KE COM(2016) 588 z dnia 14 września 2016 r.

 

Dalsze niezbędne informacje umieszczono w załącznikach.

2020-08-04 12:32:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 752153

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3169850
user_idpuste2500030
fobject_idpuste752153
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste319395
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-04 12:32:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 752154

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3169851
user_idpuste2500030
fobject_idpuste752154
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste319395
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-04 12:32:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 753922

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3169852
user_idpuste2500030
fobject_idpuste753922
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste319395
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-08-04 12:32:30  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 753932

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3169853
user_idpuste2500030
fobject_idpuste753932
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste319395
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się