Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-07-03 10:55:41  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 342069 o nazwie 'Sprawozdanie finansowe Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019 '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste342069
user_idpuste2500030
resource_idpuste13
namepusteSprawozdanie finansowe Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019
category_idpuste9685
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie finansowe Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019
fullpuste

Sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji  za rok 2019.

 

Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach. 

publishfrompuste2020-07-03 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdanie-finansowe-ministerstwa-cyfryzacji-za-rok-2019
2020-07-03 14:42:12  Tadeusz Mąkosa

Zmieniono nazwę z 'Sprawozdanie finansowe Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019 ' na 'Sprawozdanie finansowe łączne Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019 '

Pole short zmieniło wartość z 'Sprawozdanie finansowe Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019 ' na 'Sprawozdanie finansowe łączne Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019 '

Pole full zmieniło wartość z '<p> Sprawozdanie finansowe&nbsp; oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji&nbsp; za rok 2019.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach.&nbsp;</p> ' na '<p> Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji&nbsp; za rok 2019.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach.&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameSprawozdanie finansowe Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019 Sprawozdanie finansowe łączne Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019
shortSprawozdanie finansowe Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019 Sprawozdanie finansowe łączne Ministerstwa Cyfryzacji za rok 2019
full

Sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji  za rok 2019.

 

Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach. 

Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji  za rok 2019.

 

Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach. 

2020-07-03 14:57:49  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-07-06 07:34:17  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-07-06 07:36:01  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-09-18 06:57:37  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji&nbsp; za rok 2019.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach.&nbsp;</p> ' na '<h3> Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji&nbsp; za rok 2019.</h3> <hr /> <p> Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach.&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji  za rok 2019.

 

Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach. 

Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji  za rok 2019.


Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach. 

2020-09-18 06:59:46  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<h3> Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji&nbsp; za rok 2019.</h3> <hr /> <p> Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach.&nbsp;</p> ' na '<p> Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji&nbsp; za rok 2019.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach.&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji  za rok 2019.


Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach. 

Sprawozdanie finansowe łączne oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe Ministerstwa Cyfryzacji  za rok 2019.

 

Pełne sprawozdania finansowe zostały umieszczone w załącznikach. 

2020-09-18 06:59:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 800245

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3270219
user_idpuste2500030
fobject_idpuste800245
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste342069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-18 06:59:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 800246

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3270220
user_idpuste2500030
fobject_idpuste800246
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste342069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-18 06:59:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 800247

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3270221
user_idpuste2500030
fobject_idpuste800247
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste342069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-18 06:59:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 800248

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3270222
user_idpuste2500030
fobject_idpuste800248
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste342069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-18 06:59:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 800249

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3270223
user_idpuste2500030
fobject_idpuste800249
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste342069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-18 06:59:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 800250

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3270224
user_idpuste2500030
fobject_idpuste800250
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste342069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-18 06:59:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 800251

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3270225
user_idpuste2500030
fobject_idpuste800251
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste342069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-18 06:59:47  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 800252

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3270226
user_idpuste2500030
fobject_idpuste800252
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste342069
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się