Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-01-04 14:22:01  caps2008 caps2008

Utworzono artykuł 35561 o nazwie 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste35561
user_idpuste819897
resource_idpuste13
namepusteInformacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków
category_idpuste9812
language_idpuste1
shortpusteInformacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków
fullpuste
Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wraz z drukiem formularza kontaktowego.
 
Informacja wraz z formularzem  kontaktowym została zamieszczona w załączniku.
publishfrompuste2016-01-04 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-dotyczaca-trybu-skladania-skarg-i-wnioskow
2016-01-04 14:22:01  caps2008 caps2008

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-dotyczaca-trybu-skladania-skarg-i-wnioskow' na '35561_informacja-dotyczaca-trybu-skladania-skarg-i-wnioskow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-dotyczaca-trybu-skladania-skarg-i-wnioskow35561_informacja-dotyczaca-trybu-skladania-skarg-i-wnioskow
2016-01-04 14:22:25  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<div> Informacja dotycząca trybu składania <strong>skarg i wniosk&oacute;w</strong> w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wraz z drukiem formularza kontaktowego.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Informacja wraz z formularzem &nbsp;kontaktowym została zamieszczona w załączniku.</strong></div> ' na '<div> Informacja dotycząca trybu składania <strong>skarg i wniosk&oacute;w</strong> w Ministerstwie Cyfryzacji wraz z drukiem formularza kontaktowego.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Informacja wraz z formularzem &nbsp;kontaktowym została zamieszczona w załączniku.</strong></div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji wraz z drukiem formularza kontaktowego.
 
Informacja wraz z formularzem  kontaktowym została zamieszczona w załączniku.
Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Cyfryzacji wraz z drukiem formularza kontaktowego.
 
Informacja wraz z formularzem  kontaktowym została zamieszczona w załączniku.
2016-01-04 14:34:21  caps2008 caps2008

Zmieniono nazwę z 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków' na 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Cyfryzacji'

Pole short zmieniło wartość z 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków' na 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Cyfryzacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInformacja dotycząca trybu składania skarg i wnioskówInformacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Cyfryzacji
shortInformacja dotycząca trybu składania skarg i wnioskówInformacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Cyfryzacji
2016-01-04 15:09:59  caps2008 caps2008

Pole short zmieniło wartość z 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Cyfryzacji' na 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w Ministerstwie Cyfryzacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortInformacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie CyfryzacjiInformacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w Ministerstwie Cyfryzacji
2016-01-04 15:10:36  caps2008 caps2008

Zmieniono nazwę z 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie Cyfryzacji' na 'Informacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w Ministerstwie Cyfryzacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInformacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków w Ministerstwie CyfryzacjiInformacja dotycząca trybu składania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w Ministerstwie Cyfryzacji
2016-03-10 14:52:59  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-10 14:56:45  caps2008 caps2008
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-06-03 12:41:27  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2020-03-31 11:34:29  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-03-31 11:34:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 140334

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2861889
user_idpuste2500030
fobject_idpuste140334
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste35561
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-03-31 11:34:29  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 742332

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2861890
user_idpuste2500030
fobject_idpuste742332
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste35561
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się