Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-01-04 14:37:57  caps2008 caps2008

Utworzono artykuł 35564 o nazwie 'Petycja dotycząca rejestrów umów przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste35564
user_idpuste819897
resource_idpuste13
namepustePetycja dotycząca rejestrów umów przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji
category_idpuste9812
language_idpuste1
shortpustePetycja dotycząca rejestrów umów przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji
fullpuste

Petycja dotycząca rejestrów umów przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Petycja oraz urzędowe poświadczenie przedłożenia zostały (UPP) umieszczone w załączniku.

publishfrompuste2016-01-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-dotyczaca-rejestrow-umow-przeslana-do-ministerstwa-cyfryzacji
2016-01-04 14:37:57  caps2008 caps2008

Pole slug zmieniło wartość z 'petycja-dotyczaca-rejestrow-umow-przeslana-do-ministerstwa-cyfryzacji' na '35564_petycja-dotyczaca-rejestrow-umow-przeslana-do-ministerstwa-cyfryzacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugpetycja-dotyczaca-rejestrow-umow-przeslana-do-ministerstwa-cyfryzacji35564_petycja-dotyczaca-rejestrow-umow-przeslana-do-ministerstwa-cyfryzacji
2016-01-13 13:34:13  caps2008 caps2008

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: 16px; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;"> <u><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Petycja&nbsp;</strong></u>dotycząca rejestr&oacute;w um&oacute;w przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: 16px; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: 16px; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Petycja oraz urzędowe poświadczenie przedłożenia zostały (UPP) umieszczone w załączniku.</strong></p> ' na '<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: 16px; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;"> <u><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Petycja&nbsp;</strong></u>dotycząca rejestr&oacute;w um&oacute;w przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji.</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: 16px; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: 16px; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;"> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Petycja, urzędowe poświadczenie przedłożenia zostały (UPP) oraz odpowiedź zostały umieszczone w załącznikach.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Petycja dotycząca rejestrów umów przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Petycja oraz urzędowe poświadczenie przedłożenia zostały (UPP) umieszczone w załączniku.

Petycja dotycząca rejestrów umów przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Petycja, urzędowe poświadczenie przedłożenia zostały (UPP) oraz odpowiedź zostały umieszczone w załącznikach.

2016-01-13 13:34:13  caps2008 caps2008

Załączono plik 91698

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste390156
user_idpuste819897
fobject_idpuste91698
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste35564
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-13 13:34:13  caps2008 caps2008

Załączono plik 91699

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste390157
user_idpuste819897
fobject_idpuste91699
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste35564
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-01-13 13:34:13  caps2008 caps2008

Załączono plik 93052

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste390158
user_idpuste819897
fobject_idpuste93052
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste35564
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się