Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-09-15 14:42:40  Piotr Banasiak

Utworzono artykuł 363692 o nazwie 'Informacja o udzieleniu zamówienia 04.09.2020 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste363692
user_idpuste2500034
resource_idpuste13
namepusteInformacja o udzieleniu zamówienia 04.09.2020 r.
category_idpuste10560
language_idpuste1
shortpusteInformacja o udzieleniu zamówienia 04.09.2020 r.
fullpuste

Informacja o udzieleniu zamówienia opublikowan na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

publishfrompuste2020-09-15 00:00:00
publishtopuste2020-10-31 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-udzieleniu-zamowienia-04-09-2020-r
2020-09-15 14:42:40  Piotr Banasiak

Załączono plik 840054

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3264494
user_idpuste2500034
fobject_idpuste840054
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste363692
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-09-15 14:42:40  Piotr Banasiak

Załączono plik 840057

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3264495
user_idpuste2500034
fobject_idpuste840057
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste363692
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się