Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-01-29 18:27:45  caps2008 caps2008

Utworzono artykuł 37203 o nazwie 'Memorandum dotyczące prawnych uwarunkowań ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, muzeów oraz archiwów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste37203
user_idpuste819897
resource_idpuste13
namepusteMemorandum dotyczące prawnych uwarunkowań ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, muzeów oraz archiwów
category_idpuste10563
language_idpuste1
shortpusteMemorandum dotyczące prawnych uwarunkowań ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, muzeów oraz archiwów.
fullpuste

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie oraz omówienie najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących:

a) ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów w kontekście obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz

b) ponownego wykorzystywania zasobów będących w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów w kontekście postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z 26 czerwca 2013 r. zmieniającej Dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. 

publishfrompuste2016-01-29 00:00:00
_activepuste1
slugpustememorandum-dotyczace-prawnych-uwarunkowan-ponownego-wykorzystywania-zasobow-bedacych-w-posiadaniu-bibliotek-muzeow-oraz-archiwow
2016-01-29 18:27:45  caps2008 caps2008

Załączono plik 96102

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste400211
user_idpuste819897
fobject_idpuste96102
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37203
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się