Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-01 13:52:57  Sylwia Kochman

Utworzono artykuł 37352 o nazwie 'Raport końcowy dot. budowy infrastruktury teleinformatycznej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste37352
user_idpuste1110380
resource_idpuste13
namepusteRaport końcowy dot. budowy infrastruktury teleinformatycznej
category_idpuste10563
language_idpuste1
shortpusteRaport końcowy dot. budowy infrastruktury teleinformatycznej
fullpuste

Podstawowymcelemekspertyzybyło,okretlenie obszarów, kosztów(wtymoszacowanie kosztówrozbudowysieci telekomunikacyjnych, optymalnychtechnologiibudowysieciszerokopasmowychoraznajbardziej eĚektywnych sposobów interwencji publicznej)wrozwój sieci szerokopasmowych wPolsce, w celuosiągnięcia celów Europejskiej!gendyCyfrowej wzakresieszerokopasmowegodostępu do Internetu

publishfrompuste2016-02-01 00:00:00
_activepuste1
slugpusteraport-koncowy-dot-budowy-infrastruktury-teleinformatycznej
2016-02-01 13:54:57  Sylwia Kochman
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-02-01 14:34:42  Sylwia Kochman

Pole full zmieniło wartość z '<p> Podstawowymcelemekspertyzybyło,okretlenie obszar&oacute;w, koszt&oacute;w(wtymoszacowanie koszt&oacute;wrozbudowysieci telekomunikacyjnych, optymalnychtechnologiibudowysieciszerokopasmowychoraznajbardziej eĚektywnych sposob&oacute;w interwencji publicznej)wrozw&oacute;j sieci szerokopasmowych wPolsce, w celuosiągnięcia cel&oacute;w Europejskiej!gendyCyfrowej wzakresieszerokopasmowegodostępu do Internetu</p> ' na '<p> Podstawowym celem ekspertyzy było, określenie obszar&oacute;w, koszt&oacute;w (w tym oszacowanie koszt&oacute;w rozbudowy sieci telekomunikacyjnych, optymalnych technologii budowy sieci szerokopasmowych oraz najbardziej e ektywnych sposob&oacute;w interwencji publicznej) w rozw&oacute;j sieci szerokopasmowych w Polsce, w celu osiągnięcia cel&oacute;w Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podstawowymcelemekspertyzybyło,okretlenie obszarów, kosztów(wtymoszacowanie kosztówrozbudowysieci telekomunikacyjnych, optymalnychtechnologiibudowysieciszerokopasmowychoraznajbardziej eĚektywnych sposobów interwencji publicznej)wrozwój sieci szerokopasmowych wPolsce, w celuosiągnięcia celów Europejskiej!gendyCyfrowej wzakresieszerokopasmowegodostępu do Internetu

Podstawowym celem ekspertyzy było, określenie obszarów, kosztów (w tym oszacowanie kosztów rozbudowy sieci telekomunikacyjnych, optymalnych technologii budowy sieci szerokopasmowych oraz najbardziej e ektywnych sposobów interwencji publicznej) w rozwój sieci szerokopasmowych w Polsce, w celu osiągnięcia celów Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

2016-02-01 14:34:42  Sylwia Kochman

Załączono plik 96387

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste400993
user_idpuste1110380
fobject_idpuste96387
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37352
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-01 14:34:42  Sylwia Kochman

Załączono plik 96388

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste400994
user_idpuste1110380
fobject_idpuste96388
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37352
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-01 14:34:42  Sylwia Kochman

Załączono plik 96389

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste400995
user_idpuste1110380
fobject_idpuste96389
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37352
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-01 14:34:42  Sylwia Kochman

Załączono plik 96390

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste400996
user_idpuste1110380
fobject_idpuste96390
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37352
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-01 14:34:42  Sylwia Kochman

Załączono plik 96391

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste400997
user_idpuste1110380
fobject_idpuste96391
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37352
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-01 14:34:42  Sylwia Kochman

Załączono plik 96404

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste400998
user_idpuste1110380
fobject_idpuste96404
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37352
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-01 14:34:42  Sylwia Kochman

Załączono plik 96407

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste400999
user_idpuste1110380
fobject_idpuste96407
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37352
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się