Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-03 11:15:17  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 37604 o nazwie 'Analiza kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej w zakresie częstotliw. 694-790 MHz'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste37604
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteAnaliza kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej w zakresie częstotliw. 694-790 MHz
category_idpuste10563
language_idpuste1
shortpusteAnaliza kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej w zakresie częstotliw. 694-790 MHz
fullpuste

Analiza kryteriów ochrony służby radionawigacji lotniczej w zakresie częstotliw. 694-790 MHz

 

Niniejsza ekspertyza dotyczy warunków współużytkowania zakresu częstotliwości 694 – 790 MHz przez służbę radiodyfuzji (naziemną telewizję cyfrową DVB-T), służbę ruchomą (system Long Term Evolution, LTE) oraz służbę radionawigacji lotniczej (ARNS).

publishfrompuste2016-02-03 00:00:00
_activepuste1
slugpusteanaliza-kryteriow-ochrony-sluzby-radionawigacji-lotniczej-w-zakresie-czestotliw-694-790-mhz
2016-02-03 11:15:17  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 96856

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste402783
user_idpuste144468
fobject_idpuste96856
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37604
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-03 11:15:17  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 96857

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste402784
user_idpuste144468
fobject_idpuste96857
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37604
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-03 11:15:17  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 96858

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste402785
user_idpuste144468
fobject_idpuste96858
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37604
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-03 11:15:17  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 96859

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste402786
user_idpuste144468
fobject_idpuste96859
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste37604
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się