Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-17 14:31:19  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 38772 o nazwie 'Analiza związana z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza" '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste38772
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteAnaliza związana z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza"
category_idpuste10563
language_idpuste1
shortpusteAnaliza związana z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
fullpuste

Przedmiot opinii stanowi:

  • analiza w zakresie eksploatacji sieci;
  • analiza w zakresie procesu inwestycyjnego.
publishfrompuste2016-02-17 00:00:00
_activepuste1
slugpusteanaliza-zwiazana-z-realizacja-przez-agencje-rozwoju-mazowsza-sa-projektu-pn-internet-dla-mazowsza
2016-02-17 14:33:48  Tadeusz Mąkosa

Pole full zmieniło wartość z '<p> Przedmiot opinii stanowi:</p> <ul> <li> analiza w zakresie eksploatacji sieci;</li> <li> analiza w zakresie procesu inwestycyjnego.</li> </ul> ' na '<p> Sporządzenie dw&oacute;ch analiz związanych z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA projektu pn. &quot;Internet dla Mazowsza&quot; wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&oacute;dztwa Mazowieckiego 2007-2013.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przedmiot opinii stanowi:</p> <ul> <li> analiza w zakresie eksploatacji sieci;</li> <li> analiza w zakresie procesu inwestycyjnego.</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Przedmiot opinii stanowi:

  • analiza w zakresie eksploatacji sieci;
  • analiza w zakresie procesu inwestycyjnego.

Sporządzenie dwóch analiz związanych z realizacją przez Agencję Rozwoju Mazowsza SA projektu pn. "Internet dla Mazowsza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Przedmiot opinii stanowi:

  • analiza w zakresie eksploatacji sieci;
  • analiza w zakresie procesu inwestycyjnego.
2016-02-17 14:33:48  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 100884

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416630
user_idpuste144468
fobject_idpuste100884
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste38772
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-17 14:33:48  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 100885

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416631
user_idpuste144468
fobject_idpuste100885
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste38772
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-17 14:33:48  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 100887

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416632
user_idpuste144468
fobject_idpuste100887
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste38772
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-17 14:33:48  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 100888

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416633
user_idpuste144468
fobject_idpuste100888
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste38772
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-17 14:33:48  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 100890

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416634
user_idpuste144468
fobject_idpuste100890
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste38772
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-17 14:33:48  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 100893

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416635
user_idpuste144468
fobject_idpuste100893
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste38772
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-02-17 14:33:48  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 100894

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste416636
user_idpuste144468
fobject_idpuste100894
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste38772
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się