Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-02-26 07:27:37  Tadeusz Mąkosa

Utworzono artykuł 39255 o nazwie 'Oświadczenia majątkowe kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste39255
user_idpuste144468
resource_idpuste13
namepusteOświadczenia majątkowe kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji
category_idpuste9685
language_idpuste1
shortpusteOświadczenia majątkowe kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji
fullpuste

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2016-02-26 00:00:00
_activepuste1
slugpusteoswiadczenia-majatkowe-kierownictwa-ministerstwa-cyfryzacji
2016-11-16 09:36:58  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-16 09:37:10  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-16 09:45:12  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-16 10:06:01  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-16 10:15:50  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-23 13:52:09  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-29 11:37:21  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-09-27 10:08:58  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-04-05 15:02:01  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2018-04-05 15:19:18  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-01-24 11:59:45  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2019-01-24 12:21:33  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2019-01-31 15:48:01  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2019-03-20 09:24:47  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2020-05-08 13:49:21  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-05-08 13:49:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 188670

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2945423
user_idpuste2500030
fobject_idpuste188670
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste39255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-08 13:49:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 229146

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2945424
user_idpuste2500030
fobject_idpuste229146
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste39255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-08 13:49:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 364643

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2945425
user_idpuste2500030
fobject_idpuste364643
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste39255
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-08 13:49:21  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 502260

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2945426
user_idpuste2500030
fobject_idpuste502260
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste39255
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się