Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
41  2017-06-01 14:25:50  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
42  2017-06-13 12:33:55  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
43  2017-06-22 10:04:04  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
44  2017-06-26 12:18:55  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
45  2017-06-27 13:59:28  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
46  2017-06-30 10:12:47  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
47  2017-07-04 11:03:57  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
48  2017-07-05 14:41:40  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
49  2017-07-11 12:56:11  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
50  2017-08-17 13:13:48  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
51  2017-08-18 11:01:23  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
52  2017-08-18 11:16:28  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
53  2017-09-04 13:59:52  Robert Okoń
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
54  2017-09-05 16:58:07  Robert Okoń
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
55  2017-09-14 15:43:28  Robert Okoń
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
56  2017-09-27 10:17:31  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
57  2017-10-02 09:21:20  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
58  2017-10-05 13:43:46  Robert Okoń
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
59  2017-10-05 13:49:03  Robert Okoń
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
60  2017-10-11 11:23:01  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się