Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 193277

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513544
user_idpuste2500030
fobject_idpuste193277
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 191795

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513543
user_idpuste2500030
fobject_idpuste191795
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 181465

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513542
user_idpuste2500030
fobject_idpuste181465
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 178679

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513541
user_idpuste2500030
fobject_idpuste178679
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 178291

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513540
user_idpuste2500030
fobject_idpuste178291
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 175330

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513539
user_idpuste2500030
fobject_idpuste175330
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 175329

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513538
user_idpuste2500030
fobject_idpuste175329
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 174994

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513537
user_idpuste2500030
fobject_idpuste174994
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 171279

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513536
user_idpuste2500030
fobject_idpuste171279
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 170059

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513535
user_idpuste2500030
fobject_idpuste170059
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 170058

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513534
user_idpuste2500030
fobject_idpuste170058
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 168803

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513533
user_idpuste2500030
fobject_idpuste168803
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 165782

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513532
user_idpuste2500030
fobject_idpuste165782
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 162895

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513531
user_idpuste2500030
fobject_idpuste162895
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 162894

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513530
user_idpuste2500030
fobject_idpuste162894
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 157717

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513529
user_idpuste2500030
fobject_idpuste157717
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 147084

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513528
user_idpuste2500030
fobject_idpuste147084
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:45  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 143939

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513527
user_idpuste2500030
fobject_idpuste143939
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:46  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 401397

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513684
user_idpuste2500030
fobject_idpuste401397
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-12-14 13:02:46  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 401396

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3513683
user_idpuste2500030
fobject_idpuste401396
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste40235
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się