Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-05-07 14:22:14  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 988028

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3842198
user_idpuste2500030
fobject_idpuste988028
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste417313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-07 14:22:14  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 988026

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3842197
user_idpuste2500030
fobject_idpuste988026
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste417313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-02 13:35:07  caps2008 caps2008

Utworzono artykuł 417313 o nazwie 'W sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste417313
user_idpuste819897
resource_idpuste13
namepusteW sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
category_idpuste9689
language_idpuste1
shortpusteProjekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
fullpuste

Projekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń.
 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

publishfrompuste2021-03-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustew-sprawie-gwarantowanych-dostepnosci-oraz-pojemnosci-skrzynek-doreczen
2021-05-07 14:22:14  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 940382

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3842192
user_idpuste2500030
fobject_idpuste940382
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste417313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-07 14:22:14  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 940383

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3842193
user_idpuste2500030
fobject_idpuste940383
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste417313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-07 14:22:14  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 940384

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3842194
user_idpuste2500030
fobject_idpuste940384
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste417313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-07 14:22:14  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 940385

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3842195
user_idpuste2500030
fobject_idpuste940385
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste417313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-05-07 14:22:14  Tadeusz Mąkosa

Załączono plik 940386

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3842196
user_idpuste2500030
fobject_idpuste940386
resource_idpuste13
modelpusteArticle
foreign_idpuste417313
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-03-02 13:36:04  caps2008 caps2008

Zmieniono nazwę z 'W sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń' na 'Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń'

Pole short zmieniło wartość z 'Projekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń' na 'Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Projekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikac</strong></span>h.</strong></span></p> ' na '<p> <span style="font-size:1.125em;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.8px; line-height: inherit; font-family: Verdana, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikac</strong></span>h.</strong></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameW sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeńProjekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
shortProjekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeńProjekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń
full

Projekt rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń.
 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie gwarantowanych dostępności oraz pojemności skrzynek doręczeń.
 

Projekt rozporządzenia wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach.

2021-05-07 14:22:14  Tadeusz Mąkosa
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się